Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Sự Hiệp Nhất – Hội Thảo Lời Sự Sống Kiên Giang

Sự Hiệp Nhất – Hội Thảo Lời Sự Sống Kiên Giang

Loisusong.net – Ngày 8/11, mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng đã đến thăm Hội thánh Lời Sự Sống Kiên Giang, đúng vào dịp cầu nguyện phấn hưng Kiên Giang, có khoảng hơn 50 người tham dự, trong đó có mục sư Đào Văn Nhiều và mục sư Phạm Ngọc Anh đến từ Hội thánh Lời Sự Sống Cần Thơ, mục sư Nguyễn Minh Huê đến từ Hội thánh Lời Sự Sống Sài gòn, cùng các đại diện trong ban thanh niên Lời Sự Sống.

Buổi sáng, mục sư Nguyễn Minh Huê, mục sư Đào Văn Nhiều có Lời Chúa và những lời khích lệ đến Hội thánh tại Kiên Giang, tiếp đó mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ về một trong những bộ gen của dòng chảy Lời Sự Sống là sự hiệp nhất, cùng với làm việc theo đội trong tinh thần khiêm nhường. Đức Chúa Trời đã ban phước rất nhiều trên các Hội thánh từ bắc vào nam trong dòng chảy Lời Sự Sống.

Buổi chiều, đại diện mục vụ thanh niên Việt Tiến, Dương Minh Hoàng Lâm Sơn – Lời Sự Sống Sài Gòn, Hoàng Văn Thắng – Lời Sự Sống Đắk Mik có một vài lời tâm tình cùng hội thảo.

Mục sư Phạm Ngọc Anh cũng có thời gian chia sẻ cùng hội thảo sứ điệp: Anh Hùng Đức Tin. Tấm gương về những con người bất toàn, nhưng họ đã trở thành những anh hùng của đức tin, và bạn cũng có thể trở thành người như vậy.

Cảm tạ Chúa một ngày thờ phượng Chúa thật phước hạnh, buổi cầu nguyện này dường như là một bước ngoặc đánh dấu cho sự phấn hưng của Kiên Giang, cũng như sự hiệp nhất trong dòng chảy Lời Sự Sống lại được tiếp tục khai phóng và kết quả lớn hơn nữa. Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó rất lớn trên đất nước Việt Nam trong thời gian sắp tới đây.

Một vài hình ảnh trong buổi hội thảo:

2016-11-08 hoi thao Kien Giang (1)

Thờ phượng Chúa

2016-11-08 hoi thao Kien Giang (2)

Mục sư Phạm Ngọc Anh chia sẻ

2016-11-08 hoi thao Kien Giang (3)

Mục sư Lê An Viên – Mục sư quản nhiện Hội thánh Lời Sự Sống Kiên Giang

2016-11-08 hoi thao Kien Giang (5)

Mục sư Đào Văn Nhiều chia sẻ

2016-11-08 hoi thao Kien Giang (6)

Cầu nguyện cho gia đình mục sư Lê An Viên

-Ctv tại Kiên Giang-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons