Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Bước Vào Nơi Chí Thánh – BGCN 20/11/2016

Bước Vào Nơi Chí Thánh – BGCN 20/11/2016

Loisusong.net – Nơi thánh là nơi có sự xức dầu, có Lời của Chúa, có Đức Thánh Linh và ở nơi đó bạn có thể gặp Chúa. Cũng chính tại nơi thánh này, Đức Chúa Trời có một lời mời gọi dành cho chúng ta: bước vào nơi chí thánh! Đây là sứ điệp tuyệt vời để bạn và tôi có thêm sự hiểu biết về nơi chí thánh, dạn dĩ bước vào nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời!

Bước Vào Nơi Chí Thánh – BGCN 20/11/2016

Nghe bài giảng audio tại đây:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons