Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Hành Động Trong Đức Tin – Mục Sư Phạm Ngọc Anh – BGCN 27/11/2016

Hành Động Trong Đức Tin – Mục Sư Phạm Ngọc Anh – BGCN 27/11/2016

Loisusong.net – Kinh thánh sách Hê-bơ-rơ 11:1 cho chúng ta biết về sức mạnh của đức tin: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Có thể nói đức tin là điều rất quan trọng và cần phải được hình thành trong đời sống của mỗi một Cơ Đốc nhân. Bài giảng Chúa nhật tuần này như một lời kêu gọi cho mỗi chúng ta hãy sống và hành động trong đức tin!

Hành Động Trong Đức Tin – Mục Sư Phạm Ngọc Anh – BGCN 27/11/2016

Nghe bài giảng audio tại đây:

Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons