Search
Wednesday 24 January 2018
 • :
 • :

Chuẩn Bị Đến Chức Vụ – Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng 11/2016

Chuẩn Bị Đến Chức Vụ – Hội Thảo Nhân Sự Mở Rộng 11/2016

Loisusong.net – Ngày 24-25/11/2016 vừa qua đã diễn ra hai ngày hội thảo dành cho nhân sự trong hội thánh và các học viên khóa học Kinh thánh năm 1 và năm 2. Kỳ hội thảo lần này có sự tham dự của một mục sư trong Lời Sự Sống quốc tế, ông cũng là diễn giả chính trong hai ngày này. Sứ điệp được gửi đến trong kỳ hội thảo chủ yếu nhấn mạnh về việc Chuẩn Bị Đến Chức Vụ, làm thế nào để có một chức vụ kết quả cho Chúa.

Những sứ điệp chính được gửi đến trong kỳ hội thảo:

 1. Sự Khiêm Nhường Trong Chức Vụ
 2. Tấm Lòng Đơn Sơ Trong Chức Vụ
 3. Sự Trông Cậy Chúa Trong Chức Vụ
 4. Tầm Quan Trọng Của Gia Đình Trong Chức Vụ
 5. Đội Ngũ Trong Chức Vụ
 6. Mối Thông Công Trong Chức Vụ
 7. Các Ân Tứ Trong Chức Vụ
 8. Sự Xức Dầu Trong Chức Vụ
 9. Bước Vào Sự Chúa Kêu Gọi – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Nghe bài giảng audio tại đây:

Bài giảng video:

Xem thêm video bài giảng tại đây: loisusong.net
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons