Search
Thursday 27 July 2017
  • :
  • :

Ngày 08/12 – Sự Đối Lập Của Bản Chất Thiên Nhiên

Ngày 08/12 – Sự Đối Lập Của Bản Chất Thiên Nhiên

“Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-su Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” (Ga-la-ti 5:24)

Đời sống thiên nhiên chính nó không phải là tội lỗi. Nhưng chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, không dính liếu với nó trong bất cứ điều gì và bất cứ đường lối nào. Tội lỗi thuộc hẳn về địa ngục và ma quỉ. Là đứa con của Đức Chúa Trời, tôi thuộc về thiên thượng và Đức Chúa Trời. Đây không phải là vấn đề từ bỏ tội lỗi, nhưng là từ bỏ quyền hạn riêng của tôi, sự tự do của đời sống thiên nhiên tôi, và ý chí tư kỷ của tôi. Đây là chỗ của trận chiến mà chúng ta phải chiến đấu. Những sự việc đúng, cao quý, và tốt lành theo quan niệm tự nhiên chính là những sự việc ngăn trở chúng ta trở nên tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta hiểu được sự nhân đức tự nhiên chống đối hoặc phản kháng lại sự hàng phục Đức Chúa Trời, chúng ta đưa linh hồn chúng ta đến ngay giữa trận chiến khốc liệt nhất của nó. Rất ít người trong chúng ta sẽ tranh luận về các điều gọi là sai quấy, bẩn thỉu, và tội lỗi, nhưng chúng ta lại tranh luận về điều gì là điều tốt. Chính điều tốt chống đối điều tốt nhất. Một người mà lòng nhân đức thiên nhiên của họ càng cao trên cán cân, thì sự chống đối nghịch lại Chúa Giê-su Christ càng mạnh hơn. “Những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-su Christ đã đóng đinh xác thịt ….” Giá trả đối với đời sống thiên nhiên của bạn không phải cho một hay hai sự việc, nhưng cho tất cả mọi sự. Đức Chúa Giê-su phán, “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình …” (Ma-thi-ơ 16:24). Đây có nghĩa, người đó phải từ chối quyền hạn đối với bản thân họ, và phải nhận biết rõ Chúa Giê-su  Christ là ai trước khi người đó khởi sự làm việc đó. Hãy cẩn thận đừng từ chối đi đám tang(*) của sự tự do của cá nhân bạn.

Đời sống thiên nhiên không phải là đời sống thiêng liêng, và nó chỉ có thể làm cho trở nên thiêng liêng xuyên qua sự hy sinh. Nếu chúng ta không có mục đích hy sinh đời sống thiên nhiên, thì đời sống siêu nhiên không bao giờ có thể trở nên tự nhiên cho chúng ta. Không có con đường cao ráo hoặc dễ dàng cho chúng ta. Mỗi chúng ta đều có trong tay mình phương tiện hoàn tất sự việc nầy một cách trọn vẹn. Đâây không phải là vấn đề của sự cầu nguyện, nhưng của sự hy sinh, và theo cách đó chúng ta thực hiện ý chỉ của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *