Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Đức Chúa Trời Trang Bị Cho Dân Sự Tại Ly-băng Cho Sứ Mệnh Vùng Cận Đông

Đức Chúa Trời Trang Bị Cho Dân Sự Tại Ly-băng Cho Sứ Mệnh Vùng Cận Đông

Tại trường Kinh thánh “Lời Sự Sống” Bei-rút có nhiều sinh viên chạy từ vùng chiến sự Si-ry. Chiến tranh khiến họ mất mát nhiều, nhưng đồng thời họ nhìn thấy cánh tay của Chúa trên đời sống mình. Tại trường Kinh thánh họ được trang bị, dạy dỗ chuẩn bị cho cánh đồng Cận Đông.

Hội thánh tại thành phố Bei-rút được mở ra là bởi nỗ lực chung của hội thánh “Lời Sự Sống” tại Erevan và Upsala. Có hàng trăm người tham dự nhóm vào chủ nhật hàng tuần. Năm năm trước đây Hội thánh tại Erevan đã cử Xê-vác cùng gia đình anh đến đây. Hiện giờ gia đình Xê-vác rất hạnh phúc vì được phục vụ tại vùng đất này.

Trước đây Xê-vác cảm nhận mình có sự kêu gọi làm giáo sĩ tại “thế giới Ả-rập”. Anh học ngành ngoại giao và ngôn ngữ Ả-rập để hiện thực ước mơ làm việc tại Lãnh sự tại Ả-rập. Sau này anh nhận ra rằng đó là sự kêu gọi tới cánh đồng truyền giáo.

“Chúng tôi muốn làm như Đức Chúa Giê-su đã làm – Xê-vác nói, bây giờ chúng tôi đang lập đội tại trường Kinh thánh. Đó là những người đã từng trải qua nhiều điều và họ tận hiến cuộc đời mình cho Giê-su. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy họ tăng trưởng trong học tập và hình thành đội để có thể cử họ đi tới những vùng có người nói tiếng Ả-rập tại Trung đông với sứ mệnh giáo sỹ. Chúng tôi xây dựng cơ sở cho tin lành tại vùng Cận đông.

Năm nay có 44 sinh viên theo học. Một nửa từ Bei-rút, còn lại là đến từ vùng chiến sự Si-ry, từ Hội thánh Aleppo. Ai cũng có những câu chuyện cuộc đời riêng và họ có điều để nói rằng Chúa đã can thiệp vào đời sống mình ra sao.

Đức Chúa Trời đã làm cách kỳ diệu trong Hội thánh đói khát ngài, trường Kinh thánh tăng trưởng mặc dù trong hoàn cảnh phức tạp của những người di cư từ Aleppo.

Chúng ta có thể thấy sự kêu gọi của Chúa cho Hội thánh này xây dựng nền móng cho từng người. Đức Chúa Trời trang bị cho dân sự tại Ly-băng để rồi cử họ đi vào trận chiến đắc thắng cho ngài”.

-Nguồn: 316news.org
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons