Search
Sunday 22 October 2017
  • :
  • :

Ngày 11/12 – Nhân Cách

Ngày 11/12 –  Nhân Cách

“Để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một …” (Giăng 17:22)

Nhân cách là một phần duy nhất và không giới hạn của đời sống chúng ta, và là phần làm cho chúng ta khác biệt với bất cứ một người nào khác. Đây là một khía cạnh quá mênh mông mà ngay cả chính chúng ta cũng không thể hiểu được. Một hòn đảo giữa biển cả có thể là đỉnh của một núi lớn, và nhân cách của chúng ta giống như hòn đảo đó. Chúng ta không biết được chiều sâu vô tận của con người chúng ta, do đó chúng ta không thể đo lường được nó. Chúng ta khởi đầu bằng cách suy nghĩ chúng ta có thể đối với mọi sự, nhưng liền sau đó chúng ta nhận biết rằng thực ra chỉ có một Người hiểu được chúng ta cách trọn vẹn thôi, và đó là Đấng Tạo Hoá chúng ta.

Nhân cách là dấu hiệu về đặc tính của con người thuộc linh bên trong, cũng như cá tính là đặc tính của con người thiên nhiên bề ngoài. Chúng ta không thể nào mô tả Cưú Chúa bằng các từ ngữ như một cá nhân và một cá tính độc lập, nhưng mà là một Người toàn vẹn – “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Nhân cách là một sự kết hợp, và bạn chỉ có được một sự nhận diện thật một khi bạn hoà hợp vào với một người khác. Khi tình yêu thương hay Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với một người, người đó được biến đổi. Kế đến người đó sẽ không còn nài nỉ để được duy trì cá tính của mình. Cưú Chúa không bao giờ đề cặp đến cá tính của một người hoặc vị trí biệt lập của người đó, nhưng Ngài nói về người đó như một người toàn vẹn – “… để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một ….” Một khi bạn đầu phục quyền hạn của bạn đối với chính cá nhân bạn cho Đức Chúa Trời, bản chất cá nhân chân thật của bạn sẽ khởi sự đáp ứng với Đức Chúa Trời ngay tức khắc, Cưú Chúa Giê-su Christ mang sự tự do đến cho toàn diện con người bạn, và ngay cả cá tính của bạn cũng sẽ biến đổi. Sự biến đổi được gây nên bởi tình yêu thương – lòng tận hiến cá nhân đối với Chúa Giê-su. Tình yêu thương là kết quả tuôn dào của một người trong tình tương giao chân thật với người khác.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *