Search
Monday 23 October 2017
  • :
  • :

Ngày 12/12 – Sự Cầu Thay

Ngày 12/12 – Sự Cầu Thay

“…Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1)

Bạn không thể làm một sự nài xin thay thế cách chân thật qua sự cầu nguyện được nếu bạn không tin vào thực tế của sự cưú chuộc. Ngược lại, bạn sẽ chỉ làm một việc đơn giản là chuyển sự cầu thay của bạn thành sự thương hại không ích lợi gì cho người khác, và chỉ làm tăng lên trong họ sự thoả mãn cứ tiếp tục sống ngoài vòng tay của Đức Chúa Trời. Sự cầu thay chân thật liên hệ với công việc đưa một người, hay một hoàn cảnh, mà dường như có một sự va chạm vào bạn cách mạnh mẽ, đến trước mặt Đức Chúa Trời, cho đến khi bạn được thay đổi bởi thái độ của Ngài đối với người đó hay hoàn cảnh đó. Sự cầu thay có nghĩa “… chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ” (Cô-lô-se 1:24), và đây là lý do rất chính xác tại sao chỉ có một ít người làm người cầu thay. Nhiều người diễn tả sự cầu thay bằng cách nói rằng, “Đó là bạn đặt chính bạn vào vị trí của người khác.” Điều nầy không đúng! Cầu thay có nghĩa đặt mình vào vị trí của Đức Chúa Trời; tức là có tâm trí của Ngài và quan điểm của Ngài.

Là một người cầu thay, bạn hãy cẩn thận không tìm kiếm quá nhiều tin tức nơi Đức Chúa Trời liên hệ với hoàn cảnh mà bạn đang cầu thay, bởi vì bạn có thể bị ngột ngạt không chịu đựng nổi. Nếu bạn biết quá nhiều, nhiều hơn điều Đức Chúa Trời cho phép bạn hiểu, bạn không thể cầu nguyện được; hoàn cảnh của biết bao người trở nên chế ngự bạn đến đỗi bạn không còn có thể thấy được sự thật căn bản nữa.

Công việc của chúng ta cần ở trong sự tiếp xúc chặt chẽ mật thiệt như vậy đối với Đức Chúa Trời đến đỗi chúng ta có thể có cùng một tâm trí với Ngài trong mỗi sự việc, nhưng chúng ta lại trốn tránh trách nhiệm đó bằng cách làm các công việc khác thay thế cho công việc cầu thay. Tuy nhiên sự cầu thay là công việc duy nhất không có khuynh hướng thoái thác hay bất lợi, bởi vì nó giữ sự tương giao của chúng ta hoàn toàn cởi mở trước mặt Đức Chúa Trời.

Điều chúng ta cần phải tránh trong sự cầu thay là cầu nguyện cho một người không chỉ đơn giản là “hoà thuận lại” thôi. Chúng ta phải cầu nguyện cho người đó hoàn toàn đi vào trong sự tiếp xúc với chính đời sống của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến số người mà Đức Chúa Trời đã đưa đến trên các đoạn đường đời của chúng ta, chúng ta chỉ thấy ra là mình đã đánh rơi họ! Khi chúng ta cầu nguyện trên nền tảng của sự cưú chuộc, Đức Chúa Trời sẽ tạo nên một vài sự việc mà Ngài chỉ có thể tạo nên xuyên qua sự cầu thay, và không thể qua một đường lối nào khác.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *