Search
Sunday 22 October 2017
  • :
  • :

Ngày 17/12 – Thử Nghiệm Về Sự Trung Tín

Ngày 17/12 – Thử Nghiệm Về Sự Trung Tín

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời …” (Rô-ma 8:28)

Chỉ có một người trung tín mới tin cách chân thật là chính Đức Chúa Trời tối cao kiểm soát mọi hoàn cảnh của mình. Chúng ta coi thường các hoàn cảnh của chúng ta và nói lên rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự, nhưng chúng ta không thực sự tin cậy đúng như vậy. Chúng ta hành động như mọi sự xảy ra hoàn toàn do loài người kiểm soát. Trung tín trong từng mỗi hoàn cảnh có nghĩa chúng ta chỉ có một lòng trung thành, hay một đối tượng cho đức tin chúng ta thôi – đó là Cưú Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời có thể làm cho các hoàn cảnh của chúng ta bất ngờ phải đổ vỡ, để qua đó có thể mang đến cho chúng ta sự nhận biết về lòng bất trung của chúng ta đối với Ngài vì không hề ý thức được rằng chính Ngài đã sắp đặt hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta không hề thấy được điều mà Ngài đã cố gắng hoàn thành, và sự việc đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa trong đời sống chúng ta. Đây là chỗ mà sự thử nghiệm về lòng trung tín của chúng ta sẽ xảy ra. Nếu chúng ta cứ học thờ phượng Đức Chúa Trời ngay cả giữa các hoàn cảnh khó khăn, Ngài sẽ nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh đó trở nên tốt đẹp hơn nếu Ngài đẹp lòng.

Giữ lòng trung tín với Cứu Chúa Giê-su Christ là việc làm khó khăn nhất mà hiện tại chúng ta đang cố gắng làm. Chúng ta trung tín trong công việc của mình, trong sự phục vụ người khác, hay bất cứ sự việc gì khác nữa; nhưng đừng bao giờ bảo chúng ta trung tín với Chúa Giê-su Christ. Nhiều Cơ đốc nhân trở nên mất kiên nhẫn khi chúng ta nói về lòng trung tín với Chúa Giê-su. Cưú Chúa chúng ta bị cố ý phế vị bởi các công nhân Cơ đốc nhiều hơn là bởi thế gian. Chúng ta đối đãi Ngài giống như Ngài chỉ là một cái máy được tạo ra để dùng ban phước cho chúng ta, và chúng ta suy nghĩ đến Chúa Giê-su chỉ giống như chúng ta có thêm một người nữa vào trong vòng công nhân Cơ đốc thôi.

Mục tiêu của lòng trung tín không phải là chúng ta sẽ làm công việc cho Đức Chúa Trời, nhưng chính là Ngài sẽ được tự do làm công việc của Ngài xuyên qua chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào công việc Ngài và đặt các trách nhiệm nặng nề trên chúng ta. Ngài không trông mong bất cứ một sự than phiền nào về phía chúng ta và về phần Ngài cũng không cần có một sự giải thích nào cả. Ngài muốn xử dụng chúng ta y như Ngài đã xử dụng Con độc sinh của Ngài vậy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *