Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/12 – Tiêu Điểm Của Sứ Điệp Của Chúng Ta

Ngày 18/12 – Tiêu Điểm Của Sứ Điệp Của Chúng Ta

“Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo” (Ma-thi-ơ 10:34)

Không bao giờ nên tỏ lòng thương xót đối với một người mà hoàn cảnh của người đó làm cho bạn kết luận rằng Đức Chúa Trời đối đãi với họ quá nghiêm khắc. Đức Chúa Trời có thể trở nên dịu dàng hơn chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng đôi khi Ngài cho chúng ta dịp tiện cư xử cách cứng rắn với một người để nhờ đó chính Ngài sẽ được nhận biết là Đấng dịu dàng. Nếu một người không thể đến với Đức Chúa Trời, đó là vì người đó có một điều gì kín dấu mà họ không có ý muốn từ bỏ – người đó có thể thú nhận tội lỗi mình, nhưng không còn muốn từ bỏ tội lỗi đó nữa, vì như vậy cũng giống như “lấy sức riêng mình để bay”(*). Không thể nào cư xử cách thương xót đối với những người như vậy. Chúng ta phải với xuống tận gốc rễ của vấn đề của đời sống họ, có nghĩa việc nầy sẽ gây nên sự tức giận và oán ghét đối với sứ điệp chúng ta đã truyền đạt. Mọi người đều muốn nhận được phước của Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể chịu đựng được điều gì đâm thấu qua tâm điểm của vấn đề của họ.

Nếu bạn nhạy cảm theo đường lối của Đức Chúa Trời, sứ điệp của bạn là một đầy tớ của Ngài sẽ là một sứ điệp không thương xót và quả quyết, đâm sâu xuống tận gốc rễ. Nếu không, sẽ không có sự “lành bệnh”. Chúng ta phải đẩy mạnh cho sứ điệp được chấp nhận và không một ai có thể lẫn tránh được, nhưng bắt buộc phải áp dụng lẽ thật. Hãy cư xử với mọi người đúng theo hiện tại của họ, cho đến khi họ bắt đầu nhận biết nhu cầu thực sự của họ. Kế đó nêu cao tiêu chuẩn của Chúa Jêsus cho đời sống họ. Sự đáp lại của họ có thể là, “Chúng tôi không bao giờ có thể được như vậy.” Nếu thế, hãy làm cho họ hiểu rõ rằng, “Chúa Giê-su Christ nói rằng bạn phải được như vậy.” “Nhưng chúng tôi sẽ làm cách nào?” “Bạn không thể làm được, trừ ra bạn có được một Thần Linh mới” (xem Lu-ca 11:13).

Bắt buộc phải có một cảm xúc của sự cần thiết gây nên trong bạn trước khi sứ điệp của bạn trở nên có một chút ích lợi gì. Hằng muôn ngàn người trên thế giới nầy tỏ ra họ rất vui sướng mà không cần thiết có Đức Chúa Trời. Nhưng nếu thực sự chúng ta có thể sống hạnh phúc và đạo đức ngoài Chúa Giê-su, thì tại sao Ngài đã đến? Ngài đến bởi vì thứ hạnh phúc và bình an đó chỉ là bề ngoài. Cưú Chúa Giê-su Christ đến “đem … gươm dáo” đâm thủng mỗi một thứ bình an nào không đặt nền tảng trên tình tương giao cá nhân mật thiết với chính Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons