Search
Monday 23 October 2017
  • :
  • :

Ngày 19/12 – Một Sự Giúp Đỡ Đúng

Ngày 19/12 – Một Sự Giúp Đỡ Đúng

“Còn ta, khi ta đã được treo lên … sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32)

Rất ít người trong chúng ta có được chút hiểu biết về lý do tại sao Chúa Giê-su Christ đã chịu chết. Nếu lòng thương hại là tất cả lý do mà con người chúng ta cần có, thì Thập tự giá của Đấng Christ là một sự kiện phi lý và tuyệt đối không cần thiết. Điều mà thế gian cần không phải chỉ là “một chút tình thương,” nhưng là một cuộc giải phẫu chính yếu.

Khi bạn nhận thấy mình mặt đối mặt với một người đang lạc lối về thuộc linh, hãy nhắc nhở chính bạn về Chúa Giê-su Christ trên thập tự giá. Nếu người đó có thể đến với Đức Chúa Trời bằng bất cứ con đường nào khác, thì Thập tự giá của Đấng Christ trở nên không cần thiết. Nếu bạn nghĩ rằng bạn giúp đỡ những người đang lạc lối với lòng thương hại và sự thông cảm của cá nhân bạn, thì bạn là người phản bội Chúa Giê-su Christ. Chính bạn phải có tình tương quan tốt đẹp với Ngài, và dốc đổ đời sống bạn trong sự giúp đỡ người khác theo đường lối của Ngài – không phải theo đường lối của loài người, tức là làm ngơ Đức Chúa Trời. Chủ đề của tôn giáo trong thế giới hiện nay là phục vụ trong một thái độ hoà nhã, không đối chất.

Nhưng sự ưu tiên và duy nhất của chúng ta là phải giới thiệu Chúa Giê-su Christ đã chịu đóng đinh trên Thập tự giá – nâng Ngài lên cao luôn luôn (xem 1 Cô-rinh-tô 2:2). Mỗi một tín ngưỡng mà nguồn gốc không châm rễ sâu vào Thập tự giá Đấng Christ sẽ dẫn mọi người đi lạc đường. Nếu chính bản thân công nhân đó tin Chúa Giê-su Christ và tin cậy vào thực tế của sự cưú rỗi, lời nói của người đó sẽ cưỡng bách người khác. Điều tối quan trọng cho một công nhân là tình tương giao chân thật với Chúa Giê-su Christ cứ tiếp tục tăng trưởng cách mạnh mẽ hơn lên. Sự ích lợi của người đó đối với Đức Chúa Trời tùy thuộc vào điều nầy, và chỉ mỗi một điều nầy thôi.

Sự kêu gọi đối với một công nhân của thời đại Tân ước là vạch trần tội lỗi và tiết lộ Chúa Giê-su Christ là Đấng Cưú rỗi. Vì vậy, người đó không thể lúc nào cũng thể hiện vẻ ưu ái và đáng yêu chuộng, nhưng phải sẵn sàng nghiêm khắc để hoàn thành cuộc giải phẫu trọng đại nầy. Chúng ta được Đức Chúa Trời sai đi để nâng Chúa Giê-su Christ lên cao, chứ không phải để thuyết giảng cách hay ho và hấp dẫn. Chúng ta phải sẵn sàng tra xét người khác cách kỹ lưỡng cũng y như Đức Chúa Trời đã tra xét chúng ta. Chúng ta cũng phải kiên quyết và có một cảm xúc bén nhạy đối với các đoạn Kinh thánh là lời sẽ làm cho lẽ thật được nhìn nhận, và kế đó cũng sẽ không sợ hãi áp dụng các lời nầy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *