Search
Sunday 22 October 2017
  • :
  • :

Ngày 26/12 – Nơi Mà Trận Chiến Sẽ Thắng Hay Bại

Ngày 26/12 – Nơi Mà Trận Chiến Sẽ Thắng Hay Bại

“Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên, nếu ngươi trở về cùng ta …” (Giê-rê-mi 4:1)

Các trận chiến của chúng ta đầu tiên thắng hay bại là ở trong nơi kín dấu của ý chí chúng ta và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không bao giờ ở trong cái nhìn công khai bộc lộ của thế gian. Thánh Linh của Đức Chúa Trời chiếm hưũ tôi và tôi bị cưỡng bách đến với Đức Chúa Trời cách riêng tư và chiến đấu trước mặt Ngài. Cho đến khi tôi làm được điều nầy, tôi sẽ luôn luôn thất bại. Trận chiến có thể mất một phút hay một năm, nhưng điều đó tùy thuộc nơi tôi, không tùy thuộc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù mất bao lâu, tôi phải một mình vật lộn với nó trước mặt Đức Chúa Trời, và tôi phải quyết tâm trải qua tình trạng địa ngục của sự bị từ chối hoặc bác bỏ trước mặt Ngài. Không có gì có quyền lực trên một người đã tranh đấu chống lại trận chiến trước mặt Đức Chúa Trời và thắng tại đó.

Tôi không bao giờ nên nói, “Tôi sẽ đợi cho đến khi tôi rơi vào các hoàn cảnh khó khăn và lúc đó tôi sẽ đặt Đức Chúa Trời vào sự thử nghiệm.” Cố gắng làm như vậy sẽ không mang đến kết quả nào cả. Trước hết tôi phải ổn định sự việc giữa Đức Chúa Trời và tôi trong nơi kín đáo của linh hồn tôi, nơi mà không ai có thể làm phiền phức được. Kế đó tôi có thể khởi bước, với sự chắc chắn rằng trận chiến đã thắng. Bại trận tại đó, thì hoạn nạn, tai ương, và thất bại trước mặt thế gian chắc chắn sẽ đến y như luật của Đức Chúa Trời. Lý do bại trận là vì trước tiên chúng ta chiến đấu với thế giới bên ngoài. Hãy ở một mình với Ngài, hãy chiến đấu trước mặt Ngài, và giải quyết sự việc một lần và đủ cả.

Trong sự đối phó với người khác, lập trường của chúng ta là luôn luôn hướng dẫn họ làm một quyết định cho ý chí của họ. Và đây là điểm mà sự đầu phục Đức Chúa Trời khởi đầu. Không phải thường là như vậy, nhưng từng hồi từng lúc, Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến một ngả rẽ – một ngã tư quan trọng của đời sống chúng ta. Từ điểm đó, hoặc chúng ta đi tới một cách chậm chạp, lười biếng của một đời sống Cơ đốc nhân vô ích, hoặc chúng ta trở nên như ngọn lửa bừng cháy mỗi ngày càng hơn, dâng tất cả của chúng ta cho sự cao cả của Ngài – điều tốt nhất của tôi cho vinh quang của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *