Search
Friday 28 July 2017
  • :
  • :

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

Ngày 17/01 – “Ấy Chính Là Cứu Chúa”

“Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28)

Chúa Giê-su nói với người đàn bà, “Hãy cho ta uống” (Giăng 4:7). Có bao nhiêu người trong chúng ta đang mong đợi Chúa Giê-su Christ mang đến sự đã khát cho chúng ta trong khi đúng ra chính chúng ta phải làm cho Ngài đã khát! Chúng ta phải dốc đổ đời sống chúng ta ra, đầu tư tất cả bản thân chúng ta vào, chứ không chỉ cứ “rút ra” từ Ngài để chỉ chính mình luôn luôn được thoả mãn thôi. “Các ngươi sẽ làm chứng về ta…” (Công vụ các sứ đồ 1:8). Đây có nghĩa là một đời sống thanh sạch và dâng hiến cho Cứu Chúa Giê-su – một sự dâng hiến tuyệt đối không so sánh, không hạn chế – để làm thoả mãn Ngài bất cứ nơi nào Ngài sai chúng ta đi.

Hãy coi chừng bất cứ điều gì có thể làm cớ cạnh tranh với lòng trung kiên của bạn đối với Chúa Giê-su Christ. Đối thủ nguy hiểm nhất của một tấm lòng tận hiến cho Chúa Giê-su chính là công tác phục vụ mà chúng ta đang thi hành cho Ngài. Làm công tác cho Ngài lại dễ dàng hơn là dốc đổ trọn vẹn tấm lòng chúng ta cho Ngài. Mục đích của tiếng gọi của Đức Chúa Trời là làm cho chính Ngài được thoả mãn, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta phải có làm một việc gì đó cho Ngài. Đức Chúa Trời không hề sai chúng ta đi đánh trận cho Ngài, nhưng để xử dụng chúng ta trong các trận chiến của Ngài. Hiện chúng ta đang tận hiến cho các công tác phục vụ nhiều hơn chúng ta dốc đổ tấm lòng mình cho chính Cưú Chúa Giê-su Christ?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *