Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Số Một Trong Cuộc Đời Chúng Ta – Mục Sư Mats-Ola

Số Một Trong Cuộc Đời Chúng Ta – Mục Sư Mats-Ola

Loisusong.net – “Tôi có một cuộc đời, tôi có một Chúa và tôi yêu một người đàn bà (vợ)”, đó là những thứ trong cuộc sống chúng ta chỉ nên có một mà không hơn. Bài giảng là một sứ điệp mạnh mẽ cho đời sống Cơ Đốc về việc biết những điều mình cần phải tập trung và có một đời sống dâng mình cho Chúa.

Số Một Trong Cuộc Đời Chúng Ta – Mục Sư Mats-Ola
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons