Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 01/02 – Sức Cưỡng Bách Của Tiếng Gọi

Ngày 01/02 – Sức Cưỡng Bách Của Tiếng Gọi

“… còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16)

Hãy thận trọng về sự từ chối nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Mỗi người nhận được sự cưú rỗi đều được kêu gọi để làm chứng về kinh nghiệm được cưú của mình. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không giống với sự kêu gọi để tuyên giảng, nhưng sự làm chứng về các kinh nghiệm đó chỉ là ví dụ bằng hình ảnh cụ thể để giúp đỡ cho sự giảng dạy thôi. Trong câu Kinh Thánh trên, Phao-lô đã nói về sự đau đớn nhức nhối trong ông do sức cưỡng bách của tiếng gọi rao giảng tin lành. Không bao giờ nên cố gắng áp dụng điều mà Phao-lô đã đề cặp về sự kêu gọi để rao giảng đối với những linh hồn được kêu gọi đến với Đức Chúa Trời để nhận sự cưú rỗi. Không có việc nào dễ dàng hơn việc nhận được sự cưú rỗi, vì đó là công việc của Đức Chúa Trời Chí Cao – “Hãy nhìn xem ta và được cưú…” (Ê-sai 45:22). Cưú Chúa không hề đòi hỏi cùng một điều kiện như vậy đối với chức vụ môn đồ giống như Ngài đòi hỏi đối với sự cưú rỗi. Chúng ta bị kết án và phải đến với sự cưú rỗi qua Thập tự giá của Đấng Christ. Nhưng có một sự lựa chọn đối với chức vụ môn đồ – “Nếu có ai…” (Lu-ca 14:26).

Lời của Phao-lô hẳn phải có liên quan đến sự kiện chúng ta được làm cho trở nên đầy tớ của Cưú Chúa Giê-su Christ, và phép mà chúng ta có được cấp cho tức là không bao giờ nên gạn hỏi việc gì chúng ta sẽ làm hay nơi nào chúng ta sẽ đi đến. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên như bánh bị bễ ra và rượu tuôn trào để làm vui lòng cho chính Ngài. Được “biệt riêng ra cho tin lành” có nghĩa có khả năng nghe được tiếng gọi của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:1). Khi một người bắt đầu nghe được tiếng gọi đó, một sự đau khổ xứng đáng cho danh của Đấng Christ sẽ phát sinh. Thình lình, mọi tham vọng, mọi khao khát của đời sống, và mỗi cái nhìn về cuộc đời trở nên hoàn toàn bị che khuất và dập tắt. Chỉ một điều còn lại, đó là – “… biệt riêng ra cho tin lành …”. Khốn thay cho linh hồn nào đã một lần tiếng gọi đó đến với họ nhưng họ vẫn cố gắng hướng về một nẻo khác. Sự hiện hưũ của Trường Huấn luyện Thánh Kinh chứng tỏ cho bạn biết có hay không về sự kiện Đức Chúa Trời có những người đàn ông và đàn bà đang hiện diện tại đó thực sự quan tâm đến vấn đề tuyên giảng Phúc âm của Ngài, và để bạn thấy nếu chính thật Đức Chúa Trời kéo lấy bạn vào trong mục đích nầy. Hãy coi chừng về các tiếng gọi cạnh tranh khác một khi tiếng gọi của Đức Chúa Trời đã giữ chặt lấy bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons