Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Công Việc Tẻ Nhạt, Không Hứng Thú

Ngày 18/02 – Tự Khởi Xướng Đứng Lên Chống Lại Công Việc Tẻ Nhạt, Không Hứng Thú

“Hãy dấy lên, và sáng loè ra…” (Ê-sai 60:1)

Khi nói đến vấn đề tự khởi xướng đứng lên để chống lại công việc tẻ nhạt, không hứng thú, chúng ta phải tự mình khởi xướng bước đầu tiên và phải xem như không có Đức Chúa Trời ở tại đó. Không có lý do gì phải chờ đợi Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta – và Ngài cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta. Tuy nhiên, một khi chúng ta đứng lên, lập tức chúng ta thấy Ngài đang ở tại đó. Bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nguồn cảm hứng của Ngài, thì vấn đề tự khởi xướng đứng lên thình lình trở nên vấn đề thuộc về tinh thần – đó là sự vâng lời. Kế đó chúng ta phải biểu lộ sự vâng lời bằng hành động, chứ không phải cứ nằm dài ra và không làm gì cả. Nếu chúng ta đứng lên và chiếu sáng ra, thì các công việc tẻ nhạt, không hứng thú đó sẽ biến đổi cách thần diệu.

Công việc tẻ nhạt, không hứng thú chính là điều kiện thử nghiệm tốt nhất để khẳng định bản tính chân thật của chúng ta. Công việc nhàm chán, không sinh động là thứ công việc tách rời hẳn mọi thứ công việc khác mà chúng ta thường nghĩ là lý tưởng. Đó là công việc khó khăn, hèn hạ, mệt nhọc, và dơ bẩn. Và khi chúng ta trải qua kinh nghiệm nầy, tâm thần chúng ta sẽ lập tức đi qua cuộc thử nghiệm và chúng ta sẽ biết được chính mình có sự chân thật thiêng liêng hay không. Xin đọc Giăng 13. Trong đoạn nầy, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Thành Nhục Thể thực hiện một ví dụ vô cùng đẹp đẽ về một công việc tẻ nhạt, không hứng thú – rửa chân cho những người đánh cá. Và kế đó Ngài nói với họ, “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:14). Nguồn cảm hứng của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta với điều kiện là trong công tác tẻ nhạt đó có phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời. Có một vài trường hợp, chính vì cách thức của người thực hiện một công việc mà làm cho công việc đó trở nên thánh và thiêng liêng mãi mãi. Công việc đó có thể là một công việc rất tầm thường hằng ngày, nhưng khi chúng ta thấy công việc đó sau khi được hoàn tất, thì nó trở nên khác hẳn. Khi Cưú Chúa làm một việc gì xuyên qua chúng ta, Ngài luôn luôn biến đổi công việc đó. Cưú Chúa lấy xương thịt chúng ta và biến hoá nó, và liền đó thân thể của mỗi người tin Ngài trở nên “đền thờ của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 6:19)

Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons