Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 21/02- Kỷ Luật Của Sự Kiên Nhẫn Thuộc Linh

Ngày 21/02- Kỷ Luật Của Sự Kiên Nhẫn Thuộc Linh

“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời…” (Thi thiên 46:10)

Sự kiên nhẫn có ý nghĩa nhiều hơn ý nghĩa của sự chịu đựng. Sự kiên nhẫn chính là sự chịu đựng phối hợp với sự bảo đảm cách hoàn toàn và quả quyết rằng điều mà chúng ta đang tìm kiếm chắc chắn sẽ xảy ra. Sự kiên nhẫn diễn tả ý nghĩa mạnh hơn ý nghĩa của sự bám lấy, vì sự bám lấy có thể chỉ biểu lộ lòng sợ hãi của chúng ta muốn buông ra và rơi xuống. Kiên nhẫn là sức cố gắng tột bực của chúng ta để từ chối không bao giờ tin rằng vị anh hùng của chúng ta sẽ bị chinh phục. Sự sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là không phải chúng ta sợ sẽ bị hình phạt, nhưng là bằng cách nào đó Chúa Giê-su Christ sẽ thua cuộc. Hơn nữa, sự sợ hãi của chúng ta đối với các sự việc mà Cứu Chúa chúng ta luôn luôn chủ trương và bênh vực – yêu thương, công bình, tha thứ, và nhơn từ giữa loài người – cuối cùng rồi sẽ không thắng, và đó sẽ tiêu biểu cho mục tiêu không thể đạt được của chúng ta. Vì vậy có một sự kêu gọi cho sự kiên nhẫn thuộc linh. Một sự kêu gọi không phải chỉ để bám lấy và không làm gì cả, nhưng để làm một cách tận tâm, vì biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị thua cuộc.

Nếu hiện tại các hy vọng của chúng ta dường như đang kinh nghiệm sự chán nản, đây có nghĩa đơn giản là chúng ta đang được thanh lọc. Mỗi niềm hy vọng và ước mơ của tâm trí con người đều sẽ được thoả mãn nếu đó là các ý tưởng cao qúy và thuộc về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một trong các tình trạng căng thẳng nhất của đời sống là tình trạng căng thẳng đang khi chờ đợi Đức Chúa Trời. Ngài mang đến sự thoả mãn, “vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta…” (Khải huyền 3:10).

Hãy tiếp tục tinh thần kiên nhẫn thuộc linh.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons