Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 25/02 – Sự Nghi Ngờ Của Chúng Ta Về Chúa Giê-su

Ngày 25/02 – Sự Nghi Ngờ Của Chúng Ta Về Chúa Giê-su

“Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc [nước], và giếng thì sâu” (Giăng 4:11)

Có bao giờ bạn tự nói với mình, “Tôi vô cùng cảm kích lẽ thật tuyệt diệu của Lời Đức Chúa Trời, nhưng thực ra Ngài không thể mong mỏi tôi sống và đạt cho được đến mức độ đó và áp dụng từng mỗi chi tiết vào đời sống!” Khi phải đối phó với Chúa Giê-su Christ, dựa trên căn bản của phẩm cách và năng lực của Ngài, thái độ của chúng ta phản ảnh một người cao ngạo về đạo đức. Chúng ta nghĩ rằng các lý tưởng của Ngài cao vòi vọi và chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng chúng ta tin rằng Ngài sống xa hẳn với thực tế – có nghĩa các điều Ngài phán dạy thực ra không thể nào thực hiện được. Mỗi người trong chúng ta đều có sự suy nghĩ giống như vậy đối với một vài lĩnh vực của đời sống mình, hay của người khác. Những nghi ngờ, lo sợ nầy về Chúa Giê-su sẽ đến với chúng ta liền ngay khi chúng ta bắt đầu đặt các câu hỏi có tính cách làm lạc hướng chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Đang khi chúng ta bàn về sự đáp ứng của chúng ta đối với Ngài, người khác sẽ hỏi chúng ta, “Bạn sẽ lấy đâu để có đủ tài chính cho sự sống? Bạn sẽ sống cách nào và ai sẽ săn sóc bạn?” Hoặc sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi bên trong chúng ta khi chúng ta nói với Chúa Giê-su rằng hoàn cảnh của chúng ta đúng ra có một chút khó khăn cho Ngài. Chúng ta nói, “Ai cũng có thể nói lên cách dễ dàng, ‘Hãy tin cậy Đức Chúa Trời,’ nhưng thực ra ai cũng phải sống; và ngoài ra, Chúa Giê-su không có gì để múc nước cả – hoàn toàn không có một phương tiện nào để có thể cho chúng ta những thứ nầy.” Và cũng hãy cẩn thận về thái độ phô trương đạo đức giả hình của mình bằng cách nói lên, “Thực ra tôi không có chút nghi ngờ nào về Chúa Giê-su, tôi chỉ nghi ngờ về chính tôi thôi.” Nếu chúng ta thành thật, chúng ta sẽ thú nhận chúng ta không hề lo sợ hoặc nghi ngờ về chính chúng ta, vì chúng ta biết rất rõ điều gì chúng ta có thể hoặc không có thể làm. Tuy nhiên chúng ta thật có nghi ngờ Chúa Giê-su. Và sự kiêu ngạo của chúng ta bị tổn thương, ngay cả chỉ bởi ý nghĩ Ngài có thể làm điều mà chúng ta không thể làm được.

Sự nghi ngờ xảy ra trong tôi qua sự kiện là tôi bắt đầu tìm kiếm trong tôi để biết cho được cách nào Ngài sẽ thi hành điều Ngài nói. Sự nghi ngờ của tôi phát xuất từ chiều sâu của sự mặc cảm trong tôi. Nếu tôi khám phá ra những nghi ngờ nầy trong chính tôi, tôi cần phải đem chúng ra ánh sáng và thú nhận với tấm lòng cởi mở – “Lạy Chúa, con đã nghi ngờ Ngài. Con đã không tin vào quyền năng Ngài, nhưng chỉ vào khả năng riêng của con. Và con đã không tin vào quyền năng tối thượng của Ngài trừ ra tin vào sự hiểu biết giới hạn của con.”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons