Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 26/02 – Chức Vụ Nghèo Nàn Của Chúa Giê-su

Ngày 26/02 – Chức Vụ Nghèo Nàn Của Chúa Giê-su

“Vậy bởi đâu [Ngài] có nước sống ấy?” (Giăng 4:11)

Giếng thì sâu” – thật vậy giếng rất sâu, sâu hơn giới hạn mà người đàn bà Sa-ma-ri biết được! (4:11). Hãy nghĩ đến chiều sâu của bản tính và đời sống con người; hãy nghĩ đến các “giếng sâu” trong chính con người bạn. Hiện bạn có đang làm cho chức vụ của Chúa Giê-su bị giới hạn, hoặc trở nên nghèo nàn đến đỗi Ngài không thể nào làm công việc Ngài qua chính bạn được? Ví dụ bạn đang có một “giếng” sâu thẳm bên trong tấm lòng bạn chứa đầy sự khó khăn và cay đắng, và Chúa Giê-su đến nói với bạn, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối…” (Giăng 14:1). Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ trả lời Ngài bằng cái nhún vai và nói, “Nhưng, thưa Chúa, giếng quá sâu, và Ngài không thể nào kéo lên được sự yên lặng và an ủi từ phía dưới đó.” Thực ra, đúng như vậy. Chúa Giê-su không kéo lên bất cứ điều gì từ các giếng của bản tính con người – Ngài mang mọi sự từ phía trên xuống. Chúng ta hạn chế Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên bằng cách chỉ nhớ những điều mà chúng ta đã “cho phép” Ngài làm cho mình trong quá khứ, và cũng bằng cách nói lên, “Lẽ dĩ nhiên tôi không thể mong Đức Chúa Trời làm điều đặc biệt nầy cho tôi.” Các sự việc cần đến giới hạn tuyệt đối của quyền năng Ngài chính là các sự việc mà chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su bắt buộc phải tin là Ngài sẽ làm thành. Ngay giây phút mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, chúng ta làm cho chức vụ Ngài bên trong chúng ta bị yếu đi và trở nên nghèo nàn. Sự nghèo nàn ở trong chúng ta, chứ không hề ở trong Ngài. Chúng ta đến với Chúa Giê-su để tìm sự yên ủi và để chia sẻ các nỗi buồn, nhưng chúng ta hạn chế mình không muốn đến với Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta.

Lý do có một số người trong chúng ta là những ví dụ không tốt đẹp như vậy đối với Cơ đốc giáo là vì chúng ta đã thất bại trong sự nhận biết Christ là Đấng Toàn Năng. Chúng ta có đặc tính và kinh nghiệm của một Cơ đốc nhân, nhưng chúng ta không có sự từ bỏ hay đầu phục Chúa Giê-su Christ. Khi chúng ta lâm vào cảnh ngộ khó khăn, chúng ta làm cho chức vụ Ngài trở nên nghèo nàn, bằng cách nói lên, “Lẽ dĩ nhiên, Ngài không thể làm gì được trong hoàn cảnh nầy.” Chúng ta chống chỏi cố vói xuống tận đáy giếng của riêng chúng ta để múc nước cho mình. Hãy coi chừng thái độ ngồi lại một chỗ và nói, “Không thể làm gì được đối với việc đó”. Bạn biết việc đó có thể làm được nếu bạn cứ nhìn xem Chúa Giê-su. Giếng của sự không trọn vẹn của bạn thật sâu, tuy nhiên hãy cố gắng không nhìn vào cá nhân bạn, nhưng nhìn vào chính Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons