Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 02/03 – Trách Nhiệm Ngài Ủy Thác Cho Chúng Ta

Ngày 02/03 – Trách Nhiệm Ngài Ủy Thác Cho Chúng Ta

“Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:17)

Đây là nguyên thủy của tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là một sự kiện được tạo dựng nên – tình yêu thương chính là bản chất của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận đời sống Đấng Christ qua Đức Thánh Linh, Ngài kết hợp chúng ta với Đức Chúa Trời để nhờ đó tình yêu thương của Ngài được chứng minh trong chúng ta. Mục đích cư ngụ của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta không những để liên kết chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng cũng để bằng cách đó chúng ta được trở nên một với Cha, giống như Chúa Giê-su với Cha Ngài vậy. Và sự hiệp một nào mà Cưú Chúa Giê-su Christ đã có với Cha Ngài? Đó là sự hiệp một trọn vẹn với Cha đến đỗi đã tuyệt đối vâng phục khi Cha Ngài sai Ngài xuống thế gian để chịu tan vỡ vì cớ chúng ta. Và Ngài phán cùng chúng ta, “Cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21).

Bây giờ Phi-e-rơ nhận ra rằng ông thật có yêu thương Cưú Chúa, nhờ sự tiết lộ qua câu hỏi sắc bén của Ngài. Điểm kế tiếp của Cưú Chúa là – “Hãy dốc đổ lòng mình ra. Đừng chứng minh là ngươi đã yêu ta bao nhiêu, và cũng đừng nói về những khải thị lạ lùng mà ngươi đã thấy được, chỉ ‘Hãy chăn chiên ta.'” Có một số con chiên của Chúa Giê-su rất bất thường và kỳ dị: một vài con xốc xếch và dơ bẩn, một vài con khác vụng về hoặc rất háo hức, và một vài con khác nữa đang lạc đường! Nhưng không có gì có thể làm tình yêu của Đức Chúa Trời bị mòn mỏi, và cũng không thể làm tình yêu của tôi bị mòn mỏi nếu tình yêu đó tuôn trào từ nguồn của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang cư ngụ trong tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ không cần lưu tâm đến các thành kiến của tôi gây nên do cá tính thiên nhiên của tôi. Nếu tôi thật yêu thương Cưú Chúa, thì các xúc động tự nhiên nhất thời sẽ không liên can gì đến tôi cả – tôi phải chăn chiên Ngài. Chúng ta sẽ không được đưa ra khỏi hoặc được miễn trừ khỏi trách nhiệm Ngài ủy thác cho chúng ta. Hãy cẩn thận đừng để cho tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời trở nên một tình yêu giả tạo bằng cách hành động theo các xúc động của con người thiên nhiên chúng ta, hoặc theo lòng trắc ẩn và sự hiểu biết của chúng ta. Vì đó chỉ để tiếp tay vào với công việc lạm dụng và sỉ nhục tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons