Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 07/03 – Một Đời Sống Đầu Phục

Ngày 07/03 – Một Đời Sống Đầu Phục

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ…” (Ga-la-ti 2:20)

Để trở nên hiệp một với Cưú Chúa Giê-su Christ, bạn không những phải sẵn sàng từ bỏ tội lỗi thôi, nhưng cũng phải sẵn sàng thay đổi hoàn toàn đường lối mà bạn nhìn thấy đối với từng mỗi sự việc của đời sống. Được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời có nghĩa trước tiên chúng ta phải sẵn sàng buông đi trước khi có thể nắm lấy sự việc khác hơn. Điều trước tiên mà chúng ta phải đầu phục là tất cả mọi sự giả vờ hay dối trá của chúng ta. Điều mà Cứu Chúa muốn chúng ta trình dâng cho Ngài không phải là lòng tốt và sự thành thật của chúng ta, hay các cố gắng của chúng ta để mọi sự được trở nên tốt hơn, nhưng chính là tội lỗi đang bám chặt bên trong chúng ta. Thực ra đây là tất cả mà Ngài muốn nơi chúng ta. Và điều mà Ngài dùng để đổi lấy tội lỗi trong chúng ta là một sự công nghĩa bền vững. Nhưng trước hết chúng ta phải đầu phục và từ bỏ hẳn thái độ giả vờ cho rằng mình cũng là một “người nào đó”, và phải từ bỏ mọi đòi hỏi cá nhân ngay cả tự cho rằng mình rất xứng đáng được Đức Chúa Trời chú tâm đến.

Một khi chúng ta làm xong mọi sự đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta bước kế tiếp của sự đầu phục. Cặp theo mỗi bước của tiến trình nầy, chúng ta cũng phải từ bỏ sự đòi hỏi quyền hạn trên chính cá nhân chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đầu phục không nắm giữ lại mọi sự mình có, những khát vọng, và mọi thứ khác nữa của đời sống mình không? Chúng ta có sẵn sàng để được giống với Cưú Chúa Giê-su Christ qua sự chết của Ngài không?

Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tỉnh ngộ qua một cơn đau đột ngột trước khi chúng ta hoàn toàn đầu phục. Khi một người thực sự thấy được chính con người họ như Cứu Chúa đã thấy họ, thì không phải những tội lỗi ghê gớm không chịu được của xác thịt làm kinh ngạc họ, nhưng là tính chất kiêu ngạo đáng sợ của chính tấm lòng họ đã chống nghịch với Cứu Chúa Giê-su Christ. Khi họ thấy được tấm lòng mình qua ánh sáng của Cứu Chúa, thì trong họ có một sự nhận biết cách nhục nhã, kinh hoàng và tuyệt vọng về tội lỗi của họ.

Nếu bạn phải đối diện với câu hỏi đầu phục hay không đầu phục, hãy cương quyết đi suốt qua cuộc khủng hoảng nầy, hãy hàng phục Chúa về mọi sự bạn đang làm sở hưũ và tất cả những gì thuộc người riêng của bạn. Và kế đó Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho bạn mọi sự Ngài cần thiết nơi bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons