Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/03 – Đời Sống Đức Tin Của Áp-ra-ham

Ngày 18/03 – Đời Sống Đức Tin Của Áp-ra-ham

“Người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8)

Trong Thánh kinh Cựu ước, sự liên hệ của một người với Đức Chúa Trời được cho thấy bằng mức độ của sự phân rẽ trong đời sống của người đó. Sự phân rẽ nầy được thể hiện qua cuộc đời của Áp-ra-ham khi ông phải sống chia cách với quê hương và gia đình ông. Khi nghĩ đến hai chữ phân rẽ của ngày nay, chúng ta không có ý nói về sự phân rẽ hình thức đối với người thân thuộc của gia đình là những người không có sự tương quan cá nhân với Đức Chúa Trời, nhưng là sự phân rẽ khỏi các quan điểm của họ cả về tinh thần lẫn đạo đức. Đây là điều Chúa Giê-su Christ đề cập trong Lu-ca 14:26.

Sống một đời sống của đức tin có nghĩa không bao giờ biết rõ nơi nào bạn sẽ được đưa dẫn đến. Nhưng có nghĩa bạn yêu thương và biết rõ Đấng đang dẫn dắt mình. Nói sát nghĩa, đây là đời sống của đức tin, chứ không phải của hiểu biết và lý luận – một đời sống biết Ngài, Đấng gọi chúng ta đi. Đức tin bắt nguồn từ sự hiểu biết về một Người, và một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất chúng ta bị rơi vào đó là chúng ta tin rằng nếu chúng ta có đức tin, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta đến sự thành công trong thế gian nầy.

Giai đoạn sau cùng của một đời sống bởi đức tin là sự đạt được đặc tính đó, và trong tiến trình nầy chúng ta gặp phải nhiều thay đổi. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời chung quanh chúng ta đang khi cầu nguyện, tuy nhiên chúng ta chỉ thay đổi trong phút chốc thôi. Chúng ta có khuynh hướng quay trở lại đường lối cũ hằng ngày của chúng ta và sự rực rỡ biến mất. Đời sống đức tin không phải là một đời sống với kinh nghiệm rực rỡ trên đỉnh núi liên tục ngày nầy qua ngày kia giống như được chấp cánh với chim ưng, nhưng là một cuộc sống kiên trì, chịu đựng ra vào từng ngày một; một cuộc đời bước đi không “mòn mỏi” (xem Ê-sai 40:31). Đây không chỉ là vấn đề của sự thánh khiết nhờ được nên thánh, nhưng là một điều gì đến từ cuối một đoạn đường rất dài. Đây là đức tin đã được cố gắng thực hiện, đã được thử nghiệm, và đã chịu đựng được thử thách. Áp-ra-ham không phải là một tượng trưng hay một ví dụ về sự thánh khiết xuyên qua sự được nên thánh, nhưng là biểu tượng của một đời sống bởi đức tin – một đức tin đã được thử nghiệm và chứng minh là thật, xây đắp trong Đức Chúa Trời thực hữu. “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 4:3)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons