Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 04/04 – Sự Đau Đớn Của Ngài Và Con Đường Rộng Mở Cho Chúng Ta

Ngày 04/04 – Sự Đau Đớn Của Ngài Và Con Đường Rộng Mở Cho Chúng Ta

“Rồi Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia” (Ma-thi-ơ 26:36,38)

Chúng ta không thể nào hiểu thấu nỗi đau đớn của Đấng Christ đã trải qua nơi vườn Ghết-sê-ma-nê, nhưng ít nhất chúng ta không hiểu lầm về sự kiện nầy. Đó là sự đau đớn của Đức Chúa Trời và của nhân loại gồm trong một Người, mặt đối mặt với tội lỗi. Chúng ta không thể nào học được về Ghết-sê-ma-nê qua kinh nghiệm của cá nhân. Vườn Ghết-sê-ma-nê và đồi Gô-gô-tha thể hiện một biến sự độc đáo và phi thường – đó là cửa ngõ mở ra cho chúng ta bước vào con đường sự sống.

Không phải vì sự chết trên thập tự giá mà Chúa Giê-su đã trở nên đau đớn nơi vườn Ghết-sê-ma-nê. Thực ra Ngài đã nhấn mạnh rằng Ngài đến với mục đích để chịu chết. Mối quan tâm của Ngài ở đây là Ngài có thể không qua khỏi cơn chiến đấu nầy theo phương diện làm Con Người. Ngài tin chắc sẽ vượt qua cơn chiến đấu theo phương diện là Con của Đức Chúa Trời – Sa-tan không thể động đến Ngài ở phương diện nầy. Nhưng điểm tấn công của Sa-tan là chính Cưú Chúa phải vượt qua cuộc tranh chiến nầy cho chúng ta với sức riêng của Ngài là Con Người. Nếu Đức Chúa Giê-su làm theo điều nầy, thì Ngài đã không thể là Đấng Cưú Chuộc của chúng ta (xem Hê-bơ-rơ 9:11-15). Hãy đọc lại lịch sử về nỗi đau đớn của Ngài nơi vườn Ghết-sê-ma-nê so với sự cám dỗ trong đồng vắng mà Ngài đã trải qua trước đây – “… ma quỉ … tạm lìa Ngài” (Lu-ca 4:13). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê Sa-tan trở lại và một lần nữa nó đã bị đánh bại. Và cuộc tấn công sau cùng của Sa-tan chống lại Cứu Chúa, là Con Người, đã xảy ra trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

Sự đau đớn tại vườn Ghết-sê-ma-nê là sự đau đớn của Con Đức Chúa Trời trong địa vị hoàn thành định mệnh của Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế giới. Bức màn được vén lên ở đây cho thấy tất cả tổn phí mà Ngài đã trả để chúng ta được trở nên con của Đức Chúa Trời. Sự đau khổ của Ngài là căn bản của tính chất đơn giản của sự cưú rỗi ban cho chúng ta. Thập tự giá của Đấng Christ là dấu hiệu chiến thắng của Con Người. Đây không chỉ là dấu hiệu Cứu Chúa chúng ta đã chiến thắng, nhưng Ngài cũng đã chiến thắng trong công cuộc cưú chuộc nhân loại. Và vì cớ mọi sự mà Con Người đã trải qua, mỗi một người trong nhân loại đều được ban cho con đường bước vào trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons