Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/04 – Sức Thắng Hơn Của Nội Tâm

Ngày 13/04 – Sức Thắng Hơn Của Nội Tâm

“Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta…” (Ma-thi-ơ 11:29)

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu…” (Hê-bơ-rơ 12:6). Thật nhỏ nhặt biết bao về sự than phiền của chúng ta! Cưú Chúa đưa chúng ta đến một điểm để tại đó chúng ta có thể có được sự tương giao với Ngài, nhưng Ngài chỉ nghe chúng ta than van và rên rỉ, “Ôi Chúa, xin chỉ để con giống như mọi người khác!” Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sát cánh với Ngài và nắm lấy phía bên kia của ách Ngài, để chúng ta có thể cùng Ngài kéo gánh nặng đi. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-su nói với chúng ta, “Vì ách ta dễ chịu, và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:30). Bạn đã được gần giống với Cưú Chúa Giê-su như vậy chưa? Nếu được vậy, bạn sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời khi bạn cảm thấy sức ép của tay Ngài trên bạn.

“Ngài… thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức” (Ê-sai 40:29). Đức Chúa Trời đến và cất lấy tính dễ xúc động khỏi chúng ta, và kế đó sự phàn nàn của chúng ta sẽ trở thành một bài hát ngợi khen. Cách duy nhất để biết sức mạnh của Đức Chúa Trời là chúng ta mang lấy ách của Ngài và học theo Ngài.

“…Sự vui vẻ của Đức GIÊ-HÔ-VA là sức lực của các ngươi” (Nê-hê-mi 8:10). Các con dân thánh tìm nguồn vui của họ từ đâu? Nếu đối với một vài Cơ đốc nhân mà chúng ta không được biết nhiều về họ và qua sự nhận xét bên ngoài chúng ta có thể nghĩ họ không mang một chút gánh nặng nào cả. Nhưng chúng ta hãy nhấc chiếc mạng che mắt mình lên. Sự kiện có sự bình an, tươi sáng, và vui mừng của Đức Chúa Trời trong họ chứng minh rằng cặp theo đó cũng là các gánh nặng. Gánh nặng mà Đức Chúa Trời đặt trên chúng ta sẽ ép biết bao trái nho của đời sống chúng ta và tạo nên chất rượu, nhưng hầu hết chúng ta chỉ thấy chất rượu mà không nhận thấy gánh nặng. Không có một sức mạnh nào trên đất hay của địa ngục có thể thắng được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống bên trong tâm linh con người; sức mạnh đó tạo cho nội tâm điều kiện không có gì thắng nổi.

Nếu đời sống bạn chỉ tạo nên những tiếng than thở, thay vì tạo nên chất rượu ấm, hãy vứt bỏ mọi than thở đó khỏi bạn cách không thương xót. Đây nhất định là một tội phạm đối với một Cơ đốc nhân đang sống trong sức mạnh của Đức Chúa Trời mà vẫn yếu đuối.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons