Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 14/04 – Sự Thất Bại Vì Không Lưu Ý Chặt Chẽ

Ngày 14/04 – Sự Thất Bại Vì Không Lưu Ý Chặt Chẽ

“Song các nơi cao không phá dỡ khỏi Y-sơ-ra-ên; dầu vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người” (2 Sử ký 15:17)

A-sa đã không hoàn toàn vâng lời đối với phương diện bên ngoài của đời sống ông. Ông chỉ vâng lời đối với các lĩnh vực mà ông thấy là quan trọng nhất, và điều nầy ông không hoàn toàn đúng. Hãy cẩn thận đối với sự suy nghĩ, “Ồ, vấn đề đó của đời sống tôi không đáng kể cho lắm.” Sự kiện ở chỗ là việc không đáng kể cho lắm đó đối với bạn lại có thể vô cùng quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Đối với đứa con của Đức Chúa Trời không có việc gì nên xem là không quan trọng. Còn bao lâu nữa chúng ta mới thôi không ngăn trở Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta, ngay cả chỉ một việc thôi? Nhưng Ngài luôn cố gắng tiếp tục dạy dỗ chúng ta và Ngài không hề mất lòng kiên nhẫn. Bạn có thể nói, “Tôi biết tôi rất đúng trong mọi sự đối với Đức Chúa Trời” – tuy nhiên “các nơi cao” vẫn còn tồn tại trong đời sống bạn. Vẫn còn những lĩnh vực thuộc về sự không vâng lời. Có phải bạn quả quyết rằng lòng bạn rất chân thật với Ngài, tuy nhiên vẫn còn một vài sự việc trong đời sống bạn mà Ngài khiến bạn nghi ngờ không? Bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời gợi sự nghi ngờ trong bạn về một vấn đề gì, hãy dừng lại ngay, bất luận đó là sự việc gì. Không có bất cứ điều gì trong đời sống chúng ta mà Đức Chúa Trời chỉ xem đó là chi tiết không đáng kể.

Có một vài điều gì thuộc về đời sống vật chất hay trí thức mà hiện tại bạn không còn cần phải lưu tâm gì nữa không? Nếu như vậy, có thể bạn nghĩ bạn rất đúng trong các lĩnh vực quan trọng đó, nhưng bạn thật bất cẩn – bạn đang thất bại trong sự tập trung hoặc nhắm hướng đi mình một cách chính xác. Bạn không thể cho rằng bạn cần phải có một ngày nghỉ để khỏi tập trung tinh thần mình vào khía cạnh thiêng liêng của mọi sự việc trong đời sống, giống như trái tim cũng không thể nào cần một ngày nghỉ để khỏi làm công tác đập tim. Trong khi bạn không thể nghỉ một ngày không sống theo đường lối đạo đức mà vẫn có thể giữ mình được đạo đức, thì cũng vậy bạn không thể nghỉ một ngày không tập trung tinh thần mình vào sự thiêng liêng mà vẫn có thể giữ được mình thiêng liêng. Đức Chúa Trời muốn bạn trọn vẹn thuộc về Ngài, và điều nầy cần phải được bạn chú ý chặt chẽ để giữ cho phương diện thiêng liêng của bạn được khỏe mạnh. Công việc nầy cần phải tốn một số thời gian kinh khủng. Tuy nhiên có một vài người trong chúng ta vẫn mong vượt khỏi mọi khó khăn của đời sống, đi qua từ các kinh nghiệm tuyệt diệu trên đỉnh núi đến các kinh nghiệm tuyệt diệu khác nữa giống như vậy, với sự cố gắng của chỉ một vài giây phút ngắn ngủi thôi.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons