Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 17/04 – Sự Sẵn Sàng

Ngày 17/04 – Sự Sẵn Sàng

“Đức Chúa Trời gọi…. Người thưa rằng: ‘Có tôi đây’” Xuất Ê-díp tô ký 3:4)

Khi Đức Chúa Trời phán, nhiều người trong chúng ta giống như người ở giữa đám mây mù, và chúng ta không trả lời được. Sự trả lời của Môi-se đối với Đức Chúa Trời chứng tỏ ông biết rõ mình đang ở đâu và ông đang sẵn sàng. Sự sẵn sàng có nghĩa chúng ta đang có một tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời và có sự hiểu biết về vị trí của chúng ta. Chúng ta quá bận rộn trong việc nói với Ngài nơi mà chúng ta muốn được sai đi. Tuy nhiên người đàn ông hay đàn bà nào đang sẵn sàng cho Đức Chúa Trời và công việc của Ngài chính là người sẽ nhận phần thưởng khi có lệnh gọi đến. Chúng ta chờ đợi với ý nghĩ sẽ có một vài cơ hội hay công việc nào đó – quan trọng và đầy tính chất kích động – đến với chúng ta, và khi cơ hội đó thực sự đến chúng ta nhanh nhẹn kêu lên, “Có tôi đây.” Bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy Chúa Giê-su Christ xuất hiện nắm lấy quyền hạn trên một vài công tác quan trọng, chúng ta liền có mặt tại đó, nhưng chúng ta không sẵn sàng đối với một vài bổn phận ẩn khuất, không thấy rõ.

Sẵn sàng cho Đức Chúa Trời có nghĩa chúng ta chuẩn bị chính mình để làm công việc nhỏ nhất hoặc công việc lớn nhất – cả hai đều không khác gì cả. Có nghĩa không có sự lựa chọn về công việc mà chúng ta muốn làm, nhưng bất luận chương trình nào của Đức Chúa Trời, chúng ta có ngay tại đó và sẵn sàng. Lúc nào có một bổn phận đưa đến, chúng ta nghe tiếng Đức Chúa Trời cũng như Cưú Chúa đã nghe tiếng của Cha Ngài, và chúng ta hoàn toàn sẵn sàng cho bổn phận đó với tất cả tình yêu chúng ta dành cho Ngài. Chúa Giê-su Christ mong mỏi làm việc với chúng ta cũng giống như sự mong mỏi của Cha Ngài đối với Ngài. Ngài có thể đặt chúng ta bất cứ nơi nào Ngài muốn, trong các bổn phận thích thú hoặc trong các bổn phận nhỏ mọn, bởi vì sự hiệp một của chúng ta với Ngài đều giống với sự hiệp một của Ngài với Cha. “…để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một…” (Giăng 17:22). Hãy sẵn sàng cho các cuộc viếng thăm bất ngờ đầy ngạc nhiên của Đức Chúa Trời. Một người sẵn sàng sẽ không cần sự chuẩn bị để sẵn sàng – người đó đang sẵn sàng. Hãy nghĩ đến thì giờ mà chúng ta bị tiêu phí đang khi cố gắng chuẩn bị cho sự sẵn sàng một khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta! Bụi gai cháy là điển hình của mọi sự việc vây bọc chung quanh người đang sẵn sàng, và bừng cháy lên với sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons