Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/04 – Hãy Coi Chừng Sự Cám Dỗ Thấy Dường Như Nhỏ Nhất

Ngày 18/04 – Hãy Coi Chừng Sự Cám Dỗ Thấy Dường Như Nhỏ Nhất

“Vả Giô-áp đã theo phe A-đô-ni-gia, dầu không có theo phe Aùp-sa-lôm” (1 Các Vua 2:28)

Giô-áp đã chống cự lại cơn thử thách trầm trọng nhất của đời sống ông, giữ lòng trung thành tuyệt đối với Đa-vít bằng cách không quay gót theo Áp-sa-lôm mê muội và đầy tham vọng. Tuy nhiên gần đến cuối đoạn đường của đời sống ông lại tẽ bước theo A-đô-ni-gia yếu đuối và hèn nhát. Phải luôn luôn cảnh giác về một điều – đó là nơi nào đã có một người bị cám dỗ quay trở lại thì bất cứ một người nào khác cũng có thể bị cám dỗ quay trở lại như vậy (xem 1 Cô-rinh-tô 10:11-13). Có thể bạn vừa trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng và đã chiến thắng cách vinh quang, nhưng hiện tại bạn phải coi chừng đối với các sự việc thấy dường như chỉ là sự cám dỗ nhỏ nhặt thôi. Hãy cẩn thận, đừng nghĩ rằng những lĩnhh vực của đời sống mà trong quá khứ bạn đã vượt qua kinh nghiệm chiến thắng sẽ không còn có thể là các lĩnh vực dễ gây cho bạn vấp ngã và thất bại.

Chúng ta có khuynh hướng nói lên, “Thật không có chút mảy may nào để có thể tin rằng sau khi đã vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng như vậy của đời sống, và bây giờ tôi lại quay lại với mọi sự của thế gian.” Đừng nên cố gắng tiên đoán các cám dỗ sẽ từ đâu đến; chính sự việc nhỏ nhặt thấy như không đáng kể đó mới thật là sự nguy hiểm. Chỉ sau một biến cố thiêng liêng lớn lao thì những cám dỗ nhỏ nhặt mới bắt đầu gây ảnh hưởng. Có thể không phải là các sự việc mạnh bạo và khẩn yếu, nhưng chúng luôn luôn có mặt tại đó. Và nếu bạn không cẩn thận và cảnh giác, chúng sẽ hất chân bạn ngã dài. Bạn vẫn giữ được lòng chân thành với Đức Chúa Trời sau các cơn thử thách lớn lao và trầm trọng – giờ đây hãy coi chừng những ảnh hưởng đối lập ngấm ngầm bên trong. Không nên tra xét nội tâm bạn theo đường lối bất thường và nhìn về phía trước với sự sợ hãi; nhưng cứ luôn luôn tỉnh thức, giữ tâm trí bạn bén nhạy trước mặt Đức Chúa Trời. Thực ra có sức mạnh nhưng không canh giữ thì chỉ là sự yếu đuối gấp đôi, bởi vì chính đó là chỗ mà các cám dỗ – nhỏ nhặt dường như không phải là sự cám dỗ – sẽ bắt đầu ảnh hưởng vào sức mạnh đang bị yếu mỏn. Các nhân vật trong Kinh thánh vấp ngã vì các điểm mạnh bạo của họ chứ không hề là các điểm yếu đuối.

“…Nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho…” – đây chính là nguồn an ninh duy nhất (1 Phi-e-rơ 1:15).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons