Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 20/04 – Đừng Làm Tổn Thương Cứu Chúa

Ngày 20/04 – Đừng Làm Tổn Thương Cứu Chúa

“Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta!” (Giăng 14:9)

Cưú Chúa chúng ta chắc đã không ngớt kinh ngạc về chúng ta – kinh ngạc về tính tình “không đơn giản” chút nào hết của chúng ta. Chính các ý kiến riêng của chúng ta làm chúng ta trở nên mù mịt và chậm hiểu; nhưng khi chúng ta có sự đơn sơ chúng ta sẽ không bao giờ ở trong tình trạng u mê, chúng ta có sự sáng suốt luôn luôn. Phi-líp mong đợi khải thị về một bí mật sâu nhiệm của tương lai, nhưng không phải về chính Chúa Giê-su, Người mà ông nghĩ ông đã biết rõ. Bí mật của Đức Chúa Trời không ở trong các sự việc sắp xảy đến – nhưng chính trong giây phút nầy, mặc dù chúng ta cứ chờ đợi sự việc đó sẽ được tiết lộ trong tương lai xuyên qua một biến sự có tính cách áp đảo, khẩn yếu nào đó. Chúng ta hoàn toàn không đắn đo trong sự vâng lời Chúa Giê-su, nhưng có thể rất đúng là chúng ta làm tổn thương Ngài bằng điều chúng ta hỏi Ngài – “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi…” (14:8). Câu trả lời của Ngài lập tức trở lại với chúng ta khi Ngài nói, “Ngươi không thể thấy được Ngài sao? Ngài luôn luôn ở tại đây, nếu không ngươi không thể tìm Ngài ở nơi nào khác nữa cả.” Chúng ta chờ đợi Chúa tỏ mình Ngài cho con dân Ngài thấy, nhưng Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ chính Ngài bên trong các con dân Ngài. Và trong khi người khác thấy các chứng cớ, đứa con của Đức Chúa Trời không thấy. Chúng ta muốn ý thức được trọn vẹn điều mà Đức Chúa Trời đang làm bên trong chúng ta, nhưng chúng ta không thể có được ý thức trọn vẹn và vẫn giữ được niềm hy vọng hợp lý và quân bình trong sự chờ đợi nơi Ngài. Nếu tất cả mọi điều mà chúng ta nài xin Đức Chúa Trời gồm lại chỉ là các kinh nghiệm thôi, thì ý thức về các kinh nghiệm đó sẽ ngăn trở đường lối chúng ta, và chúng ta làm tổn thương Cưú Chúa. Chính các câu hỏi của chúng ta hỏi Ngài làm đau lòng Ngài, bởi vì đó không phải là những câu hỏi của một đứa con.

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối…” (14:1, 27). Tôi có đang làm tổn thương Chúa Giê-su bằng cách cứ để cho lòng tôi luôn luôn bối rối? Nếu tôi tin Chúa Giê-su và đặc tính của Ngài, thì hiện tôi có đang sống thật đúng với niềm tin của tôi không? Tôi có đang để bất cứ điều gì làm cho lòng tôi phiền muộn, hay tôi đang để các câu hỏi – thiếu vững vàng và không cân bằng – đi vào trong tôi không? Tôi phải vượt đến trình độ của một tình tương giao tuyệt đối và không chút nghi vấn và tiếp nhận mọi sự đúng như Ngài đưa đến. Đức Chúa Trời không hề dẫn dắt chúng ta chỉ trong đôi lúc nào đó thôi trong tương lai, nhưng ngay trong giây phút nầy và chính tại nơi đây. Hãy nhận biết rằng Cưú Chúa hiện đang ở đây, và ngay tức khắc bạn nhận được sự tự do.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons