Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 24/04 – “Sẵn Sàng Bất Luận Gặp Thời Hay Không Gặp Thời”

Ngày 24/04 – “Sẵn Sàng Bất Luận Gặp Thời Hay Không Gặp Thời”

“…Bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng…” (2 Ti-mô-thê 4:2)

Nhiều người trong chúng ta đau khổ vì có khuynh hướng không cân bằng và chỉ “sẵn sàng” sau khi đã “hết mùa”. Mùa, hay thời, ở đây không ám chỉ về thời gian; nhưng ám chỉ về chính chúng ta. Câu Kinh thánh trên đây bày tỏ, “Hãy giảng Đạo! Hãy sẵn sàng, bất luận gặp thời hay không gặp thời.” Nói cách khác, chúng ta phải “sẵn sàng” mặc dù cảm thấy hứng thú hay không cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ làm công việc theo xu hướng cảm thấy phải làm, thì sẽ có một ít người trong vòng chúng ta chẳng bao giờ làm một việc nào cả. Có một số người hoàn toàn không thể được thu nhận làm công nhân trong công trường thuộc linh. Trong lĩnh vực thiêng liêng họ yếu đuối và nhu nhược, họ từ chối làm bất cứ điều gì, trừ ra họ thấy mình nhận được một nguồn cảm hứng khác thường. Chứng cớ mối tương giao tốt đẹp giữa chúng ta và Đức Chúa Trời tức là lúc nào chúng ta cũng làm việc hết sức mình dù cảm xúc nguồn cảm hứng hay không cũng vậy.

Một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất mà một công nhân Cơ đốc có thể bị rơi vào đó là người đó trở nên bị ám ảnh quá độ về những giây phút cảm hứng phi thường đó. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho bạn một cơ hội nhận được nguồn cảm hứng và ánh sáng, bạn có khuynh hướng nói lên, “Tôi thật đã kinh nghiệm được giây phút nầy rồi, tôi sẽ luôn luôn giống như vầy cho Đức Chúa Trời.” Không, bạn sẽ không thể như vậy được, và Đức Chúa Trời phải chắc chắn với Ngài rằng chính Ngài sẽ lo việc đó. Các cơ hội đó phải hoàn toàn là đặc ân ban cho của Đức Chúa Trời. Bạn không thể tự cho bạn các đặc ân đó khi bạn muốn. Bạn nói bạn sẽ ở trong điều kiện tốt nhất cho Đức Chúa Trời, nhưng thực ra đang trong thì giờ phi thường đó, bạn trở nên một gánh nặng không thể chịu nổi đối với Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không bao giờ làm được điều gì trừ ra Đức Chúa Trời gìn giữ bạn tiếp tục nhận biết nguồn cảm hứng Ngài đã ban cho bạn. Nếu bạn dùng những giây phút tuyệt diệu đó của bạn và tạo nên một “thần” cho chính mình thì bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời mờ dần khỏi đời sống bạn, và Ngài không bao giờ trở lại cho đến khi bạn vâng phục Ngài trong công việc kề cận nhất mà Ngài đã đặt bên bạn, và cho đến khi bạn học được bài học không bị ám ảnh quá độ vì những giây phút phi thường đó mà Ngài đã ban cho bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons