Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 25/04 – Sự Trèo Lên Tuyệt Đỉnh

Ngày 25/04 – Sự Trèo Lên Tuyệt Đỉnh

“Hãy bắt lấy đứa con một ngươi … dâng … làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho” (Sáng thế ký 22:2)

Đặc tính của một người được xác định qua cách diễn giải của họ về ý chỉ của Đức Chúa Trời (xem Thi thiên 18:25-26). Áp-ra-ham giải thích mạng lệnh của Đức Chúa Trời là ông phải giết con trai yêu dấu của mình, và Áp-ra-ham không thể làm gì hơn là phải bỏ lại phía sau mình niềm tin cổ truyền của loài người và chịu trải qua cơn thử thách nầy trong sự đau đớn tột độ. Đức Chúa Trời không thể thanh lọc đức tin của Áp-ra-ham qua đường lối nào khác hơn. Nếu chúng ta vâng theo điều Đức Chúa Trời phán với niềm tin chân thật của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ rứt chúng ta ra khỏi các tin tưởng cổ truyền đó là cớ dẫn đến sự giải thích sai lầm về Ngài. Có rất nhiều sự tin tưởng giống như vậy cần phải được dẹp bỏ – thí dụ, Đức Chúa Trời cất lấy một đứa bé vì tình thương quá độ của mẹ nó đối với nó. Đây là sự lừa dối của ma quỉ và là sự đùa cợt cách vô lý về bản chất của Đức Chúa Trời! Nếu ma quỉ có thể ngăn chận chúng ta trèo lên bậc thang tuyệt đỉnh và cản trở chúng ta vứt bỏ các tin tưởng cổ truyền sai lầm về Đức Chúa Trời, thì chắc chắn nó sẽ làm điều đó. Nhưng nếu chúng ta cứ giữ mình luôn luôn chân thật với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đưa chúng ta vượt khỏi sự thử thách mà qua đó chúng ta có được một sự hiểu biết tốt đẹp hơn về chính Ngài.

Bài học qúy giá mà chúng ta học được qua đức tin của Áp-ra-ham đối với Đức Chúa Trời chính là sự sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho Đức Chúa Trời. Oâng ở ngay tại đó để chờ đợi vâng phục Ngài, bất luận có tư tưởng trái ngược nào xuất hiện và xâm lấn tinh thần vâng phục của ông. Áp-ra-ham đã không tận hiến cho lòng xác tín riêng của ông, vì nếu ngược lại ông có thể đã cứ giết Y-sác và nói rằng tiếng nói của thiên sứ thực ra là tiếng nói của ma quỉ. Đó là thái độ của một người cuồng tín. Nếu bạn cứ gìn giữ sự chân thật mình với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hướng dẫn bạn vượt qua mọi biên cương ngăn cách và bước thẳng vào lĩnh vực sâu kín của tri thức về Ngài. Nhưng bạn phải luôn luôn sẵn sàng từ bỏ lòng xác tín riêng của mình và các sự tin tưởng theo cổ tục. Đừng bao giờ xin Đức Chúa Trời thử bạn. Đừng bao giờ tuyên bố như Phi-e-rơ rằng bạn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, ngay cả “đi theo … đồng tù đồng chết” (Lu-ca 22:33). Áp-ra-ham không hề tuyên bố như vậy – ông chỉ đơn sơ một lòng chân thật với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thanh lọc đức tin ông.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons