Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 27/04 – Điều Bạn Sẽ Nhận Được

Ngày 27/04 – Điều Bạn Sẽ Nhận Được

“Nhưng ngươi, hễ đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp …” (Giê-rê-mi 45:5) (*)

Đây là một bí quyết vững mạnh không thay đổi của Cứu Chúa cho những ai tin cậy Ngài – “Ta sẽ ban mạng sống cho ngươi…” Còn gì hơn nữa đối với một đời người nếu đó không phải là mạng sống mình? Đây là một sự kiện thiết yếu. “…Mạng sống ngươi … làm phần thưởng ” có nghĩa bất cứ nơi nào bạn đi đến, ngay cả nếu đó là đi vào địa ngục, bạn sẽ đi ra với sự sống và tuyệt đối không có gì có thể làm hại bạn cả. Có rất nhiều người trong chúng ta bị vướng vào thái độ muốn phô trương mọi sự mình có cho người khác thấy, không phải là của cải hay tài sản, nhưng chính là các ơn phước chúng ta có. Tất cả những sự có nầy mà chúng ta phô trương cách hãnh diện đều phải được dẹp bỏ. Nhưng có một điều cao trọng hơn không bao giờ có thể lìa bỏ – đó là một đời sống “đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3).

Bạn có sẵn sàng để Đức Chúa Trời đưa bạn vào trong sự hiệp một trọn vẹn với Ngài, và không còn quan tâm đến mọi sự việc mà bạn cho là lớn lao trong cuộc đời không? Bạn có sẵn sàng đầu phục và từ bỏ cách hoàn toàn không? Cách thử nghiệm chính xác nhất về sự từ bỏ là từ chối đặt câu hỏi, “Còn việc nầy thì thể nào?” Hãy thận trọng về các ý kiến và suy luận riêng của bạn. Giây phút mà bạn để cho mình hỏi lên, “Còn việc nầy thì thể nào?” chứng tỏ rằng bạn chưa đầu phục và bạn cũng không thực sự tin cậy Ngài. Nhưng một khi bạn thực sự đầu phục, bạn sẽ không còn suy nghĩ là Đức Chúa Trời đang sắp làm việc gì. Sự từ bỏ có nghĩa từ chối mọi dịp tiện nêu ra các câu hỏi. Nếu bạn hoàn toàn từ bỏ chính mình vì cớ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lập tức nói với bạn, “Ta sẽ ban mạng sống ngươi làm phần thưởng…” Lý do mà nhiều người cảm thấy đời sống quá mệt mỏi đó là vì Đức Chúa Trời chưa ban cho họ điều gì cả – đời sống họ chưa được ban cho “như một phần thưởng.” Phương pháp thoát ra khỏi điều kiện đó chính là sự từ bỏ chính mình cho Đức Chúa Trời. Và khi bạn đã thực sự vượt đến điểm hoàn toàn đầu phục Ngài, bạn sẽ là một người gây sự ngạc nhiên và tràn đầy hứng thú hơn hết trên đất. Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn ở với bạn, không có một giới hạn nào, và Ngài sẽ ban cho bạn đời sống của chính bạn. Nếu bạn chưa đạt được đến điểm đó, đó là vì đời sống bạn không có sự vâng phục, hoặc bạn từ chối sống một đời sống đơn sơ cần phải có.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons