Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 28/04 – Sự Không Chắc Chắn Trong Ân Điển Chúa

Ngày 28/04 – Sự Không Chắc Chắn Trong Ân Điển Chúa

“…Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ…” (1 Giăng 3:2)

Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là muốn cho mọi sự phải đúng và chính xác – luôn luôn cố gắng đoán trước và thật đúng những gì sẽ xảy đến kế tiếp – đến đỗi chúng ta xem sự không chắc chắn là một sự việc xấu. Chúng ta nghĩ chúng ta phải đạt đến một vài mục đích mà mình đã dự định trước, nhưng đó không phải là tính chất của một đời sống thiêng liêng. Tính chất của một đời sống thiêng liêng là chúng ta chắc chắn trong sự không chắc chắn của chúng ta. Kết quả là, chúng ta không ổn định đời sống chúng ta tại một nơi. Ý thức tự nhiên của chúng ta nói lên, “Ô, sẽ ra nào nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó?” Chúng ta không thể phỏng đoán và thấy được mình ra thể nào trong một hoàn cảnh mà chúng ta chưa từng ở trong đó.

Sự chắn chắn là dấu hiệu của một đời sống theo ý thức tự nhiên – sự không chắc chắn trong ân điển Chúa là chứng cớ của đời sống thiêng liêng. Sự chắc chắn trong Đức Chúa Trời có nghĩa chúng ta không chắc chắn về mọi điều của đường lối riêng của chúng ta, và cũng không biết điều gì ngày mai sẽ mang đến cho chúng ta. Sự kiện nầy thường được biểu lộ qua sự buồn rầu và thở dài, nhưng đúng ra nó phải được biểu lộ bằng sự mong đợi nôn nả. Chúng ta không biết chắc về bước kế tiếp, nhưng chúng ta biết chắc về Đức Chúa Trời. Liền khi chúng ta từ bỏ bản thân chúng ta vì cớ Đức Chúa Trời và bắt tay vào công tác mà Ngài đặt kề cận chúng ta hơn hết, thì Ngài cũng khởi sự chan hoà đời sống chúng ta với tất cả sự ngạc nhiên. Nhưng khi chúng ta trở nên người đề xướng hay bênh vực cho một niềm tin riêng nào, thì có một điều gì đó trong chúng ta bị chết đi. Đây không phải là tin Đức Chúa Trời – nhưng chỉ tin vào sự tin tưởng riêng của chúng ta về Ngài thôi. Chúa Giê-su nói, “… nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ…” (Ma-thi-ơ 18:3). Đời sống thuộc linh là đời sống của một đứa trẻ. Không phải chúng ta không chắc chắn về Đức Chúa Trời, nhưng chỉ không chắc chắn điều gì Ngài sẽ làm cho bước kế tiếp. Nếu sự chắc chắn của chúng ta chỉ dựa vào các tin tưởng riêng của chúng ta, chúng ta tạo ra cái cảm tưởng mình là người công bình, trở nên chỉ trích quá độ, và chúng ta bị giới hạn vì thấy chỉ có các điều mình tin là trọn vẹn và chắc chắn thôi. Nhưng khi chúng ta có tình tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời, đời sống sẽ trở nên tràn đầy sự không chắc chắn và chờ đợi cách vui mừng, thư thái. Chúa Giê-su nói, “… cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1), Ngài không hề nói, “Hãy tin một vài điều chắc chắn về ta”. Hãy trao mọi sự cho Ngài và mọi sự đó sẽ là mọi sự không chắc chắn trong huy hoàng của ân điển Ngài về cách nào Ngài sẽ bước vào nội cuộc – nhưng bạn có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ đến. Hãy cứ giữ lòng trung tín với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons