Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 29/04 – Tình Yêu Thương Tự Nhiên

Ngày 29/04 – Tình Yêu Thương Tự Nhiên

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ…”(1 Cô-rinh tô 13:4)

Tình yêu thương không bao giờ được toan tính hay suy tư trước – nhưng là một sự việc xảy ra cách tự nhiên; nó oà vỡ ra qua các đường lối rất kỳ diệu. Không có gì chính xác và chi tiết cho bằng sự diễn tả của Phao-lô về tình yêu thương. Chúng ta không thể dự tính trước các tư tưởng và hành động của chúng ta bằng cách nói lên, “Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ có những ý tưởng tội lỗi, và tôi sẽ tin mỗi sự việc mà Chúa Giê-su muốn tôi tin.” Không, đặc tính của tình yêu thương là sự tự nhiên. Chúng ta không cố ý đặt các lời phát biểu của Chúa Giê-su trước mặt chúng ta như một khuôn mẫu để làm theo, nhưng khi Thánh Linh của Ngài bước vào đường lối chúng ta, chúng ta sẽ sống theo đúng tiêu chuẩn của Ngài mà ngay cả chúng ta không hề nhận biết được. Và khi nhìn lại chúng ta vô cùng kinh ngạc làm sao chúng ta đã không quan tâm đến các xúc động đó của chúng ta, là chứng cớ có một tình yêu thương thật và tự nhiên trong đó. Bản chất của mọi sự việc có liên quan với đời sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta chỉ nhận rõ được khi chúng ta đã trải qua sự việc đó, và sự việc đó thật đã có trong quá khứ của chúng ta.

Các nguồn của suối yêu thương tuôn trào phát lưu từ chính Đức Chúa Trời, không phải từ chúng ta. Thật rất vô lý nếu chúng ta cứ nghĩ rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời tự nhiên có trong chúng ta, vì đó là kết quả của bản chất chúng ta. Tình yêu thương của Ngài có trong chúng ta là vì cớ “… Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta…” (Rô-ma 5:5).

Nếu chúng ta cố gắng chứng minh với Đức Chúa Trời chúng ta yêu thương Ngài đến mức độ nào, thì chắc chắn đó là dấu hiệu chúng ta không thực sự yêu thương Ngài. Chứng cớ của tình yêu thương chúng ta cho Ngài chính là tính cách tự nhiên tuyệt đối của tình yêu tuôn trào từ bản chất của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta. Và khi nhìn lại, chúng ta không thể biết được tại sao mình đã làm các công việc đó, nhưng chúng ta biết mình đã làm theo bản chất tự nhiên của tình yêu Ngài luân lưu trong chúng ta. Sự sống của Đức Chúa Trời phô bày chính nó qua đường lối tự nhiên nầy bởi vì các nguồn của tình yêu Ngài phát lưu từ bên trong Thánh Linh Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons