Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 03/05 – Sự Cầu Nguyện Thay Thế

Ngày 03/05 – Sự Cầu Nguyện Thay Thế

“…Vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-su được dạn dĩ vào nơi rất thánh.” (Hê-bơ-rơ 10:19)

Hãy cẩn thận trong sự suy nghĩ của bạn cho rằng sự cầu thay có nghĩa mang lòng thương xót và mối quan tâm của cá nhân chúng ta vào với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và tiếp đó là đòi hỏi Ngài làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn. Khả năng đến gần với Đức Chúa Trời của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc sự giống nhau gần như có thể thay thế hoặc đại diện cho Cưú Chúa để đối phó với tội lỗi. Chúng ta “nhờ huyết Đức Chúa Giê-su được dạn dĩ vào nơi rất thánh.”

Tính ương ngạnh trong phương diện thuộc linh là sự ngăn trở nguy hiểm nhất cho công tác cầu thay, vì nó dựa trên căn bản của “sự hiểu biết” cách thông cảm về các sự việc bên trong chúng ta và người khác mà chúng ta cảm thấy không cần phải nhờ có sự chuộc tội. Ý kiến của chúng ta là có một số sự việc tốt đẹp và đạo đức trong mỗi chúng ta mà không cần nhờ sự chuộc tội của Thập tự giá Đấng Christ. Chỉ bởi sự lười biếng và thiếu lòng quan tâm gây ra do lối suy nghĩ nầy làm cho chúng ta không thể nào cầu thay được. Chúng ta không có sự giống nhau với Đức Chúa Trời về lòng quan tâm và sự thích thú đối với người khác, và chúng ta trở nên bực bội với chính Ngài. Tuy nhiên, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng đối với các ý kiến riêng của chúng ta, và sự cầu thay của chúng ta chỉ là sự ca ngợi lòng trắc ẩn và sự quan tâm tự nhiên của cá nhân chúng ta thôi. Chúng ta phải ý thức rằng sự giống nhau với Chúa Giê-su đối với tội lỗi có nghĩa có một sự thay đổi vô cùng thiết yếu đối với tất cả mối quan tâm và các thích thú riêng của chúng ta. Sự cầu nguyện thay thế có nghĩa chúng ta thực sự thay thế lòng quan tâm của Đức Chúa Trời đối với người khác bằng mối quan tâm và lòng thương xót tự nhiên của chúng ta đối với họ.

Tôi bướng bỉnh hay tôi là một sự thay thế? Tôi là đứa con hư hỏng hay đứa con trọn vẹn trong tình tương giao với Đức Chúa Trời? Tôi hay giận dỗi hay đầy thiêng liêng? Tôi nhất quyết theo đường lối riêng mình hay tôi cương quyết được giống như Ngài?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons