Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 07/05 – Đức Tin Đưa Đến Sự Kiên Nhẫn

Ngày 07/05 – Đức Tin Đưa Đến Sự Kiên Nhẫn

“Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta… ” (Khải huyền 3:10)

Sự kiên nhẫn có ý nghĩa mạnh hơn sự chịu đựng – hơn hẳn ý nghĩa đơn giản là cố gắng nắm lấy cho đến cuối cùng. Đời sống của một người thánh được ở trong tay của Đức Chúa Trời cũng như cái cung và cái tên trong tay người xạ thủ. Đức Chúa Trời nhắm mục đích Ngài vào các sự việc mà một người thánh không thể thấy được, nhưng Cưú Chúa chúng ta cứ tiếp tục trương ra và căng thẳng, và một đôi khi người thánh đó phải than lên, “Tôi thật không thể tiếp tục được nữa.” Tuy nhiên Đức Chúa Trời không chú ý gì cả; Ngài cứ tiếp tục căng thẳng thêm cho đến khi mục đích của Ngài được phô bày ra, và kế đó Ngài để cho mũi tên bay ra. Hãy phó thác chính bạn vào tay của Đức Chúa Trời. Có sự việc gì của đời sống bạn mà ngay hiện tại đang cần sự kiên nhẫn của bạn? Hãy duy trì tình tương giao mật thiết với Cưú Chúa Giê-su Christ qua sự kiên nhẫn trong đức tin. Hãy nói lên như Gióp đã nói, “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15).

Đức tin không phải là một vài xúc động yếu đuối và có tính cách thương xót, nhưng là một sự tin tưởng vững vàng, lành mạnh xây đắp trên sự kiện Đức Chúa Trời là tình yêu thương thiêng liêng. Và mặc dù hiện tại bạn không thấy Ngài và không hiểu công việc Ngài đang làm, bạn biết Ngài. Hoạn nạn xảy đến với đời sống bạn khi bạn thiếu tinh thần điềm tĩnh trong sự thiết lập đời sống mình trên lẽ thật đời đời, đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương thiêng liêng. Đức tin là sức mạnh tuyệt đỉnh của đời sống bạn – hãy lao mình vào Đức Chúa Trời cách tự do phóng túng với một niềm tin trọn vẹn.

Đức Chúa Trời đã mạo hiểm tất cả của Ngài vào chính Cưú Chúa Giê-su để cưú vớt chúng ta, và bây giờ Ngài muốn chúng ta cũng mạo hiểm tất cả của chúng ta vơí một sự tự tin cách tự do phóng khoáng vào chính Ngài. Có những lĩnh vực của đời sống chúng ta mà đức tin chưa được xử dụng – những chỗ chưa được sự sống của Đức Chúa Trời chạm đến. Tuyệt đối không có những lĩnh vực như vậy trong đời sống của Cưú Chúa Giê-su Christ, và như vậy cũng phải hoàn toàn không có trong chúng ta. Chúa Giê-su đã cầu nguyện, “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha…” (Giăng 17:3). Ý nghĩa thật của đời sống vĩnh cửu tức là một đời sống có thể đối diện với bất cứ sự việc gì cần phải đối diện và không hề rúng động. Nếu chúng ta nhận chân quan điểm nầy, thì đời sống sẽ trở nên ngọt ngào biết bao – một dịp tiện tuyệt diệu để cứ tiếp tục thấy được biết bao sự việc lạ lùng. Đức Chúa Trời đang sửa dạy chúng ta để đưa chúng ta vào tâm điểm của sức mạnh nầy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons