Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/05 – Thói Quen Bằng Cách Không Có Thói Quen

Ngày 11/05 – Thói Quen Bằng Cách Không Có Thói Quen

“Nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả…” (2 Phi-e-rơ 1:8)

Lần đầu tiên khi chúng ta bắt đầu tập một thói quen, chúng ta hoàn toàn ý thức được sự kiện đó. Có một thời gian chúng ta nhận biết được mình đang trở nên rất đạo đức và thiêng liêng, nhưng sự nhận biết nầy chỉ là một giai đoạn mà chúng ta phải nhanh chóng vượt qua đang khi phương diện thuộc linh của chúng ta tăng trưởng. Nếu chúng ta dừng lại ở giai đoạn này, trong chúng ta sẽ phát triển một cảm giác kiêu ngạo thiêng liêng. Việc làm đúng đối với các thói quen thiêng liêng là hoà hợp chúng vào với sự sống của Cưú Chúa cho đến khi chúng trở nên một thái độ vô cùng tự nhiên của đời sống và chúng ta không còn nhận ra chúng nữa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta cứ tiếp tục thúc đẩy chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta vào chính nội tâm của chúng ta với mục đích tra xét chính mình, vì mỗi chúng ta đều có một vài phẩm chất chưa được thêm vào cho đời sống mình.

“Chúa” của bạn ở đây có thể là một thói quen nho nhỏ của một Cơ đốc nhân – thói quen của sự cầu nguyện hoặc đọc Kinh thánh vào một thì giờ nhất định trong ngày. Hãy xem Cha của bạn sẽ làm hỏng kế hoạch của bạn thể nào nếu bạn bắt đầu thờ phượng thói quen của mình thay vì điều mà thói quen đó tượng trưng cho. Chúng ta nói, “Tôi không thể làm việc đó ngay bây giờ; đây là thì giờ riêng của tôi với Chúa.” Không, đây chỉ là thì giờ riêng của bạn với thói quen của bạn. Có một phẩm chất còn thiếu sót trong bạn! Hãy nhận diện cho được sự yếu đuối của bạn và kế đến là tìm cơ hội đem phẩm chất đang thiếu sót đó vào cho đời sống bạn.

Tình yêu thương có nghĩa không có các thói quen thấy được bề ngoài – nhưng có nghĩa các thói quen của bạn được thấm nhuần vào với Cưú Chúa đến đỗi chúng ta thực hành điều đó mà không hề nhận biết. Nếu bạn cảnh giác về sự nên thánh của riêng bạn, thì chính bạn gây cho mình sự giới hạn làm một số công việc – các công việc mà Đức Chúa Trời không hề hạn chế bạn chút nào cả. Đây có nghĩa có một phẩm chất còn thiếu sót cần phải được thêm vào cho đời sống bạn. Chỉ có một đời sống siêu việt và duy nhất thôi là đời sống mà Cưú Chúa Giê-su đã sống, Ngài sống hoà hợp với Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào. Có nơi nào trong bạn mà bạn không đang hoà hợp cách thoả mãn với Đức Chúa Trời không? Nếu vậy, hãy để Đức Chúa Trời làm việc cho bạn xuyên qua bất cứ hoàn cảnh đặc biệt nào của bạn cho đến khi bạn tăng thêm lên trong Ngài và với phẩm chất của Ngài. Kế đó đời sống bạn sẽ trở nên một đời sống đơn sơ như của một con trẻ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons