Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 13/05 – Thói Quen An Vui Trong Nghịch Cảnh

Ngày 13/05 – Thói Quen An Vui Trong Nghịch Cảnh

“…Hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-su cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:10)

Chúng ta cần phải phát triển các thói quen thuộc linh để bày tỏ điều mà ân điển của Đức Chúa Trời đã làm trong chúng ta. Đây không phải chỉ là vấn đề được cưú khỏi địa ngục thôi, nhưng được cưú để nhờ đó “sự sống của Đức Chúa Giê-su được chứng tỏ xuyên qua thân thể chúng ta.” Và chính các nghịch cảnh làm cho chúng ta phô bày được sự sống của Ngài qua xác thịt hay chết của chúng ta. Đời sống tôi hiện có bày tỏ tinh túy của sự ngọt ngào của Con Đức Chúa Trời không, hay chỉ là một sự bực dọc vốn dĩ của “bản thân tôi” mà tôi sẽ có nếu không có Ngài? Chỉ một điều duy nhất có thể làm cho tôi an vui trong nghịch cảnh đó là cái cảm xúc nhạy bén về sự khao khát có được sức sống của Con Đức Chúa Trời thể hiện trong tôi. Mặc cho sự việc có khó khăn đến đâu, tôi vẫn nói lên, “Thưa Chúa, con vui mừng vâng theo Ngài trong sự việc nầy.” Lập tức, Con Đức Chúa Trời sẽ tiến đến phía trước đời sống tôi, và bày tỏ qua thân thể tôi điều sẽ làm vinh quang cho Ngài.

Bạn chớ nên tranh luận. Giây phút bạn vâng theo ánh sáng của Đức Chúa Trời, Con Ngài sẽ chiếu sáng bạn ngay trong sự khó khăn đó; nhưng nếu bạn tranh luận với Đức Chúa Trời, bạn làm buồn lòng Đức Thánh Linh (xem Ê-phê-sô 4:30). Bạn phải giữ gìn bạn trong điều kiện tốt đẹp để sự sống của Con Đức Chúa Trời có thể bày tỏ qua chính bạn, và bạn không thể giữ mình trong điều kiện khoẻ mạnh được nếu bạn nhường bước cho sự thương hại cho chính mình. Các hoàn cảnh của chúng ta là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để phô bày sự trọn vẹn kỳ diệu và sự thánh khiết phi thường của Con Ngài là thể nào. Khám phá được một đường lối mới để bày tỏ Con của Đức Chúa Trời hẳn phải làm cho trái tim chúng ta đập lên với một niềm hăng say mới mẻ. Lựa chọn một nghịch cảnh là một việc, nhưng bước vào một nghịch cảnh do sự sắp đặt của Đức Chúa Trời tối cao cho hoàn cảnh riêng của chúng ta lại là một việc khác. Và nếu Đức Chúa Trời đặt bạn vào sự khó khăn, Ngài có khả năng thích đáng để “làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em” (Phi-líp 4:19).

Hãy giữ linh hồn bạn luôn luôn là điều kiện xứng đáng để bày tỏ sự sống của Con Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ cứ sống trong ký ức của những kinh nghiệm đã qua, nhưng hãy để cho Lời của Đức Chúa Trời sống và linh động trong bạn luôn luôn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons