Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 17/05 – Sống Đơn Giản – Tuy Nhiên Có Định Hướng

Ngày 17/05 – Sống Đơn Giản – Tuy Nhiên Có Định Hướng

“Hãy xem loài chim trời…. Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng…” (Ma-thi-ơ 6:26, 28)

Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ” – đời sống chúng thật là giản dị! Hãy nghĩ đến biển cả, không khí, mặt trời, các vì sao, và mặt trăng – tất cả cũng đều thật giản dị – tuy nhiên thật là cả một chức vụ, một sự phục vụ mà chúng thay mặt để bày tỏ cả một sự trù liệu vì cớ chúng ta. Biết bao lần chúng ta đã làm hỏng ảnh hưởng mà Đức Chúa Trời đã phác họa với sự khao khát được phô bày ảnh hưởng đó xuyên qua chúng ta, chỉ vì ý muốn riêng và cố gắng riêng của chúng ta muốn làm một người thích nghi và hữu ích. Chúa Giê-su dạy chỉ có một đường lối duy nhất để phát triển và lớn lên về phương diện thiêng liêng, đó là sự tập trung và hướng thẳng đến Đức Chúa Trời. Nói một cách căn bản, Chúa Giê-su ngụ ý, “Đừng nên lo lắng để trở nên hưũ ích đối với người khác; chỉ đơn giản là tin cậy ta.” Hoặc nói cách khác, hãy chú ý đến Nguồn của bạn, và từ trong bạn “sông nước hằng sống sẽ chảy” (Giăng 7:38). Chúng ta không thể khám phá được nguồn của sự sống tự nhiên của chúng ta bằng ý thức tự nhiên hay bằng lý luận, và ở đây Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng sự lớn lên của chúng ta về đời sống thiêng liêng không phải do nhắm thẳng mục tiêu vào sự kiện nầy, nhưng bằng sự tập trung vào Cha chúng ta trên trời. Cha thiên thượng biết rõ hoàn cảnh chúng ta, và nếu chúng ta cứ hướng trực tiếp về Ngài, thay vì hướng về các hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta sẽ lớn lên về phương diện thiêng liêng – cũng giống như “các hoa huệ ngoài đồng.”

Những người có ảnh hưởng nhất đối với chúng ta không phải là những người cứ giữ chúng ta lại để tiếp tục nghe họ nói chuyện, nhưng là những người sống đời sống giống như các sao sáng trên khung trời cao và “những hoa huệ của đồng nội” – đơn sơ và không lo lắng. Đó chính là các đời sống khuôn mẫu nhào nắn chúng ta.

Nếu bạn muốn được Đức Chúa Trời xử dụng, hãy gìn giữ tình tương giao mật thiết với Cưú Chúa Giê-su Christ bằng cách hướng trực tiếp đến Ngài, và Ngài sẽ tận dụng bạn từng giây phút bạn sống – tuy nhiên bạn sẽ không nhận ra, theo trình độ ý thức của đời sống, rằng bạn đang được Ngài xử dụng.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons