Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Loạt Bài Giảng Đại Hội Nhân Sự Toàn Quốc 01-02/05/2017

Loạt Bài Giảng Đại Hội Nhân Sự Toàn Quốc 01-02/05/2017

Loisusong.net xin được đến quý con cái Chúa loạt bài giảng trong dịp đại hội nhân sự toàn quốc 01 – 02/05/2017 với hai diễn giả chính: Mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng và mục sư Aleg Popov – mục sư trong ban lãnh đạo Lời Sự Sống quốc tế. Gửi đến đại hội với hai sứ điệp về: Đời Sống Với Chúa và Nắm Chắc Khải Tượng, mục sư Phạm Tuấn Nhượng muốn nhấn mạnh từng lãnh đạo phải là người biết trông cậy nơi Chúa và để Ngài dẫn trong đời sống mình. Lấy tấm gương từ những người lãnh đạo thành công trong Kinh thánh, mục sư Aleg Popov cho thấy một người lãnh đạo thành công cho Chúa thì cần phải như thế nào. Nguyện lời Chúa trong đại hội này sẽ đem lại phước hạnh cho nhiều đời sống Cơ Đốc nhân!

Mời quý con cái cùng nghe lại những bài giảng tại đây.

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Đời Sống Cá Nhân Với Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Trở Thành Người Lãnh Đạo Chân Thật | Aleg Popov

Tấm Gương Lãnh Đạo Từ Đa-vít | Aleg Popov

Làm Thế Nào Để Chiến Thắng Những Con Người Tiêu Cực | Aleg Popov

Làm Sao Để Chiến Thắng Những Người Hay Chỉ Trích, Phê Bình | Aleg Popov

Phải Làm Gì Với Những Thứ Không Còn Kết Quả | Aleg Popov

Nắm Chắc Khải Tượng Chúa Ban | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons