Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 15/06 – Bạn Sẽ “Phó Sự Sống” Mình Không?

Ngày 15/06 – Bạn Sẽ “Phó Sự Sống” Mình Không?

“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hưũ mà phó sự sống mình… Ta đã gọi các ngươi là bạn hưũ ta… (Giăng 15:13,15)

Cứu Chúa Giê-su không đòi hỏi tôi phải chết vì Ngài, nhưng hy sinh sự sống tôi cho Ngài. Phi-e-rơ đã nói với Cưú Chúa, “Tôi liều sự sống tôi vì Chúa,” và ông đã hàm ý như vậy (Giăng 13:37). Oâng có cái cảm xúc tuyệt diệu của một anh hùng. Đối với chúng ta, nếu không thể có khả năng để có một phát biểu giống như Phi-e-rơ thì thật đáng tiếc biết bao – cảm xúc của chúng ta về bổn phận chỉ ý thức được trọn vẹn xuyên qua cái cảm xúc là một anh hùng thôi.

Cưú Chúa có từng hỏi bạn, “Ngươi sẽ liều mạng sống ngươi vì ta chăng?” (Giăng 13:8). Có thể rất dễ dàng cho chúng ta chết hơn là cứ tiếp tục hy sinh thân mình ngày nầy qua ngày nọ vì cảm xúc tiếng gọi nghiêm trọng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải được tạo dựng để dành cho những giây phút chói sáng rực rỡ của đời sống, nhưng chúng ta phải bước đi trong ánh sáng của những giây phút đó xuyên qua đường lối hằng ngày của mình. Trong đời sống của Chúa Giê-su, Ngài chỉ có một giây phút chói sáng rực rỡ thôi, và đó là trên Núi Hoá Hình, chính tại đó sự vinh quang tuyệt đỉnh của Ngài thoát ra từ Ngài lần thứ hai, và Ngài đã xuống núi đi vào vùng có quỉ dữ đang hoành hành (xem Mác 9:1-29). Trong ba mươi ba năm Chúa Giê-su đã hy sinh đời sống Ngài làm theo ý chỉ của Cha Ngài. “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16). Tuy nhiên đây là việc làm ngược lại đối với bản tính xác thịt của chúng ta.

Nếu tôi là một người bạn của Chúa Giê-su, tôi phải nhất tâm và thận trọng hy sinh đời sống tôi cho Ngài. Đây là điều rất khó thực hiện, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự khó khăn nầy. Sự cưú rỗi là một sự kiện đến với chúng ta cách dễ dàng, bởi vì Đức Chúa Trời đã trả giá rất cao cho sự việc nầy. Nhưng bày tỏ sự cưú rỗi qua đời sống tôi là một việc rất khó. Đức Chúa Trời cưú một người, đổ đầy Thánh Linh trong người đó, và Ngài nói với người đó, với hàm ý như sau, “Bây giờ chính con hãy làm mọi sự cho đời sống con, và hãy cứ trung tín với ta, mặc dù ngay cả lúc tính chất của các sự việc chung quanh con có thể gây cho con mất lòng trung tín với ta.” Và Cưú Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta, “… Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta…” Hãy cứ giữ lòng trung thành với Bạn của bạn, và hãy nhớ rằng danh dự của Ngài đang nằm trong sự mạo hiểm của đời sống xác thịt của bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons