Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 16/06 – Hãy Cẩn Thận Về Sự Chỉ Trích Người Khác

Ngày 16/06 – Hãy Cẩn Thận Về Sự Chỉ Trích Người Khác

“Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1)

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su liên hệ đến vấn đề chỉ trích người khác được đặt ra một cách đơn giản; Ngài phán, “Đừng.” Các Cơ đốc nhân với trình độ trung bình thường được nhận xét là những cá nhân hay phê bình chỉ trích cách nguy hiểm nhất. Sự phê bình, chỉ trích là một trong các sinh hoạt tầm thường giữa vòng mọi người, nhưng trong lĩnh vực thiêng liêng không có điều gì có thể thành tựu tốt đẹp nhờ các sinh hoạt nầy. Kết quả của sự phê bình chỉ trích là làm chia rẽ sức mạnh của chính nạn nhân của sự việc đó. Chỉ Đức Thánh Linh là Đấng duy nhất ở trong địa vị xứng đáng để phê bình hay chỉ trích, và chỉ một mình Ngài mới có thể vạch ra chỗ sai lầm mà không làm cho tấm lòng đó bị tổn thương và đau đớn. Bạn không thể bước vào trong sự tương giao với Đức Chúa Trời khi bạn đang ở trong tính khí khó khăn và chỉ trích. Tính phê bình chỉ trích làm cho bạn trở nên cứng cỏi, thù hằn, và tàn nhẫn, và nó luôn luôn vỗ về và tâng bốc bạn với ý nghĩ bằng cách nầy hay cách kia bạn lúc nào cũng là “người bề trên” đối với người khác. Chúa Giê-su dạy rằng là một môn đồ của Ngài bạn phải trau giồi một tính chất không hề phê bình và chỉ trích. Điều nầy không thể đạt được cách nhanh chóng, nhưng phải được phát triển qua một giai đoạn thời gian. Bạn phải liên tục canh chừng bất cứ điều gì gây cho bạn có ý nghĩ bạn là người cao hơn người khác.

Không thể nào đời sống tôi thoát khỏi sự dò xét sâu xa của Cưú Chúa Giê-su. Nếu tôi thấy một hạt bụi nhỏ trong mắt bạn, có nghĩa tôi có cả một phiến gỗ trong mắt tôi (xem 7:3-5). Mỗi một sai quấy tôi thấy trong bạn, Đức Chúa Trời cũng sẽ tìm thấy điều đó trong chính tôi. Mỗi lần tôi xét đoán, là mỗi lần tôi lên án chính tôi (xem Rô-ma 2:17-24). Hãy chấm dứt, không làm một ngưòi phê bình hay đoán xét người khác nữa. Luôn luôn còn lại ít nhất một sự việc nào đó của hoàn cảnh riêng của mỗi người mà chúng ta hoàn toàn không biết được. Công việc đầu tiên Đức Chúa Trời làm là tẩy sạch toàn diện đời sống thiêng liêng của chúng ta. Sau đó sự kiêu ngạo không thể nào tồn tại trong chúng ta nữa. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ một người mà tôi cảm thấy chán nản hay mất hy vọng về người đó, sau khi hiểu rõ điều gì bên trong tôi nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons