Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 17/06 – Tiếp Tục Nhận Biết Chúa Giê-su

Ngày 17/06 – Tiếp Tục Nhận Biết Chúa Giê-su

“Phi-e-rơ… đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-su. Song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi…” (Ma-thi-ơ 14:29-30).

Gió thật mạnh và sóng dồn dập rất cao, nhưng lúc ban đầu Phi-e-rơ không nhận thấy điều đó. Oâng hoàn toàn không nghĩ gì đến sự kiện đó; ông chỉ đơn sơ nhận biết Cưú Chúa, ông bước ra theo sự nhận biết Ngài, và “đi bộ trên mặt nước.” Kế đến, ông bắt đầu thu nhận mọi sự việc xung quanh ông, và ngay tức khắc, ông bị sụp xuống. Tại sao Cưú Chúa không thể làm cho ông bước đi vững vàng dưới chân của các đợt sóng cũng như trên đỉnh của các lượn sóng? Ngài có thể làm điều đó, tuy nhiên điều đó không thể làm thành được nếu Phi-e-rơ không tiếp tục nhận biết Cứu Chúa Giê-su.

Chúng ta bước ngay ra với sự nhận biết về Đức Chúa Trời trong một vài sự việc, kế đó sự tư kỷ xen lấn vào đời sống chúng ta và chúng ta bị xuống dốc. Nếu bạn nhận biết Cưú Chúa cách chân thật, bạn không cần phải lo lắng về cách nào và nơi nào Ngài sẽ lo liệu và hướng dẫn đời sống bạn. Các sự việc chung quanh bạn là thật, nhưng khi bạn nhìn đến chúng bạn lập tức bị choáng váng, ngay cả bạn không thể nhận ra được Cưú Chúa Giê-su. Kế đó là sự quở trách của Ngài, “… sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (14:31). Hãy để các hoàn cảnh thực tế của bạn y như hiện trạng của nó, nhưng cứ tiếp tục nhìn xem Chúa Giê-su, và giữ lòng tin cậy tuyệt đối nơi Ngài.

Nếu bạn tranh luận, dù chỉ trong một giây đồng hồ đi nữa, khi Đức Chúa Trời phán với bạn, thì mọi sự chấm dứt ngay đối với bạn. Chớ nên khởi sự nói lên, “Thực ra, tôi nghĩ không biết đúng là Ngài đã phán với tôi hay không?” Hãy trở nên “liều lĩnh” liền ngay đi – hoàn toàn tự do không hạn chế và sẵn sàng “liều” hết mọi sự – bằng cách trao tất cả của bạn cho Ngài. Bạn không biết được khi nào tiếng nói của Ngài sẽ đến với bạn, nhưng bất cứ lúc nào sự nhận biết về Đức Chúa Trời đến với bạn, ngay cả theo một đường lối mập mờ nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được, hãy cương quyết từ bỏ chính bạn cách bạo dạn, đầu phục mọi sự cho Ngài. Chỉ xuyên qua sự từ bỏ bản thân bạn và hoàn cảnh của bạn thì bạn sẽ nhận biết Ngài. Bạn sẽ nhận biết tiếng Ngài rõ rệt hơn xuyên qua sự liều lĩnh – sẵn sàng liều tất cả của bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons