Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 18/06 – Sự Phục Vụ Của Tấm Lòng Say Mê Tận Hiến

Ngày 18/06 – Sự Phục Vụ Của Tấm Lòng Say Mê Tận Hiến

“…Ngươi yêu ta chăng?… Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:16)

Chúa Giê-su không hề bảo bạn phải biến cải đường lối suy tưởng của bạn, nhưng Ngài bảo bạn hãy săn sóc chiên của Ngài, để thấy rõ chúng được nuôi dưỡng trong sự hiểu biết về Ngài. Chúng ta xem các công việc chúng ta đang làm có tính cách Cơ đốc nhân chính là sự phục vụ, tuy nhiên đối với Cưú Chúa Giê-su Christ sự phục vụ gồm trong ý nghĩa chúng ta là ai đối với Ngài, chứ không phải điều gì chúng ta làm cho Ngài. Chức vụ môn đồ được đặt căn bản thuần túy trên sự tận hiến cho Cưú Chúa Giê-su Christ, chứ không theo một sự tin hay một học thuyết đặc biệt nào cả. “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét…, thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26). Trong câu nầy, thực ra không có sự tranh luận và cũng không có sự ép buộc của Chúa Giê-su đối với sự bước theo Ngài; Ngài chỉ nói cách đơn giản rằng, “Nếu ngươi muốn làm môn đồ ta, ngươi phải tận hiến cho mỗi một mình ta.” Một người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời chạm đến sẽ thình lình nói lên, “Bây giờ tôi thấy được Giê-su là ai!” – đây chính là nguồn của sự tận hiến.

Ngày nay chúng ta đã và đang thay thế sự tin một giáo lý cho sự tin của cá nhân, và đây là lý do tại sao có rất nhiều người tận hiến cho các nguyên nhân và rất ít người tận hiến cho Cưú Chúa Giê-su Christ. Chúng ta không thực sự muốn tận hiến cho Chúa Giê-su , nhưng chỉ cho nguyên nhân mà Ngài đã khởi đầu. Chúa Giê-su Christ vô cùng bất mãn đối với các đầu óc có học thức hiện nay là những người chỉ muốn xem Ngài như một người Bạn, nhưng không muốn công nhận Ngài theo cách nào khác hơn nữa. Sự vâng lời tiên khởi của Cưú Chúa là vâng theo ý chỉ của Cha Ngài, chứ không theo các nhu cầu của loài người – sự cứu vớt loài người là kết quả tự nhiên của sự vâng lời của Ngài đối với Cha Ngài. Nếu tôi tận hiến chỉ vì nguyên nhân của lòng nhân đạo, thì không bao lâu tôi sẽ mệt nhoài và đi đến giai đoạn mà tình yêu thương của tôi sẽ lung lay và vấp ngã. Nhưng nếu tôi yêu thương Cưú Chúa Giê-su  Christ cách cá nhân và với lòng say mê, tôi có thể làm công tác phục vụ nhân đạo, mặc dù ngay cả người ta có thể đối đãi tôi như “tấm thảm chùi chân”. Bí quyết của đời sống một môn đồ là sự tận hiến cho Giê-su Christ, và đặc tính của đời sống đó là vẻ không quan trọng bề ngoài và sự mềm mại vâng phục. Tuy nhiên điều nầy giống như một hạt giống lúa mì “rơi trên mặt đất và chết” – nó sẽ bừng dậy và thay đổi toàn diện cảnh trí (Giăng 12:24).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons