Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 27/06 – Đức Chúa Trời Siết Chặt

Ngày 27/06 – Đức Chúa Trời Siết Chặt

“Tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-su Christ giựt lấy rồi” (Phi-líp 3:12)

Không bao giờ nên lựa chọn làm một công nhân cho Đức Chúa Trời, nhưng một khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn, thì khốn thay cho bạn nếu bạn “xây qua bên hưũ, hoặc bên tả” (Phục truyền 5:32). Chúng ta ở đây không phải để làm việc cho Đức Chúa Trời vì chúng ta tự chọn cho mình công việc nầy, nhưng vì cớ Đức Chúa Trời đã “chọn và dành lấy” chúng ta rồi. Và một khi Ngài đã làm như vậy, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ nầy, “Thực ra, tôi hoàn toàn không thích hợp với công việc nầy.” Các điều bạn giảng dạy cũng tùy thuộc sự quyết định của Đức Chúa Trời, chứ không tùy thuộc vào khuynh hướng tự nhiên hay sụ khao khát riêng của bạn. Hãy gìn giữ tâm linh bạn trong sự liên hệ bền chặt với Đức Chúa Trời, và hãy nhớ rằng bạn được kêu gọi không phải chỉ đơn giản là làm chứng về cá nhân bạn nhưng cũng để rao giảng Phúc âm nữa. Mỗi Cơ đốc nhân đều phải làm chứng về lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhưng khi đề cập đến tiếng gọi rao giảng, phải có một sự nắm chặt trong đau đớn của bàn tay Ngài trên bạn – đời sống bạn nằm trong cái nắm chặt của tay Đức Chúa Trời cho chính mục đích đó. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã được nắm chặt như vậy?

Không bao giờ để Lời của Đức Chúa Trời bị tan loãng đi, nhưng hãy rao giảng Lời Ngài với tinh thần chặt chẽ và nghiêm túc. Hãy có sự trung tín không nao núng đối với Lời Đức Chúa Trời, nhưng khi phải đối diện cách cá nhân với người khác, hãy nhớ lại bạn vốn là ai – bạn không phải là một người đặc biệt được tạo dựng trên thiên đường, nhưng chỉ là một tội nhân được cưú bởi ân điển Ngài.

“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích; nhưng tôi cứ làm một điều … tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:13-14).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons