Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 29/06 – Làm Ngay Bây Giờ Đi!

Ngày 29/06 – Làm Ngay Bây Giờ Đi!

“Phải lập tức hoà với họ…” (Ma-thi-ơ 5:25)

Qua câu Kinh thánh trên, Cưú Chúa Giê-su Christ nêu ra một nguyên tắc quan trọng bằng cách nói rằng, “Hãy làm điều bạn biết mình phải làm – ngay bây giờ. Làm nhanh lên. Nếu không, sẽ có một diễn tiến khác không thể tránh khỏi sẽ bắt đầu hành động cho đến khi bạn không còn ‘thiếu một đồng tiền’ nào trong đau khổ, cay đắng, và kiệt sức.” Luật của Đức Chúa Trời không hề thay đổi và tuyệt đối không thể trốn tránh được. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su luôn luôn thấm sâu tận tấm lòng của mỗi con người chúng ta.

Muốn cho chắc chắn đối thủ của tôi phải giao mọi quyền hạn cho tôi là một việc rất tự nhiên. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng đây là một sự kiện mà tôi không thể trốn thoát được và tuyệt đối quan trọng cho tôi là tôi phải trả cho đối thủ tôi món nợ tôi đã thiếu. Theo quan điểm của Cưú Chúa thì sẽ không hề hấn gì nếu tôi có bị lừa dối hay không, nhưng điều quan trọng là tôi không lừa dối bất cứ ai cả. Hiện có phải tôi đang nài nỉ cho có được quyền hạn riêng của tôi hay không, hay tôi đang trả các món nợ tôi đã thiếu dựa trên quan điểm của Cưú Chúa Giê-su Christ?

Hãy hành động nhanh lên đi – hãy đưa chính bạn đến với sự đoán xét ngay bây giờ. Đối với các sự việc đạo đức và thuộc linh, bạn phải hành động ngay tức khắc. Nếu không, một diễn tiến khác không thể tránh khỏi sẽ khởi sự làm việc của nó bên trong cách liên tục. Đức Chúa Trời nhất tâm làm cho đứa con của Ngài trở nên thánh khiết và trong trắng như tuyết, và dù bao lâu mà vẫn còn có sự không vâng lời đối với bất cứ quan điểm nào về sự dạy dỗ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ cho phép Thánh Linh Ngài dùng bất cứ diễn tiến nào có thể để đưa chúng ta vào sự vâng lời. Sự kiện chúng ta cứ nài nỉ để chứng minh là chúng ta đúng dường như lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy còn một vài điểm nào đó của sự không vâng lời trong chúng ta. Vì vậy chúng ta không còn ngạc nhiên tại sao Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khuyên giục chúng ta cứ bền đổ ở trong ánh sáng (xem Giăng 3:19-21)!

“Phải lập tức hoà với họ….” Bạn có thình lình nhận thấy bạn đến một giai đoạn mà sự liên hệ giữa bạn với một người nào đó chỉ là sự giận dữ trong lòng thôi không? Hãy xưng nhận điều đó ngay tức khắc đi – hãy làm cho sự việc nầy trở nên đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy làm hoà lại với người đó – làm ngay liền đi!

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons