Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Ngày 30/06 – Án Phạt Không Thể Tránh Được

Ngày 30/06 – Án Phạt Không Thể Tránh Được

“Ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được” (Ma-thi-ơ 5:26)

Không hề có một thiên đường mà trong đó có một góc nhỏ là chỗ của địa ngục. Đức Chúa Trời cương quyết làm cho bạn trở nên trong sạch, thánh khiết, và chính trực, và Ngài sẽ không cho phép bạn thoát khỏi sự tra xét kỹ lưỡng của Đức Thánh Linh dù chỉ trong một phút thôi. Ngài thúc giục bạn đến với sự xét đoán ngay tức khắc khi Ngài chứng giải tội lỗi của bạn, nhưng bạn đã không vâng lời. Sau đó có một diễn tiến không thể nào ngăn ngừa được bắt đầu hoạt động trong bạn và mang đến bạn án phạt mà bạn không thể nào tránh khỏi. Bây giờ bạn “phải ở tù, [và Ngài] nói cùng [bạn], [bạn] trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được” (5:25-26). Tuy nhiên, bạn sẽ hỏi, “Đây có phải là một Đức Chúa Trời yêu thương và hay thương xót không?” Nếu nhìn theo quan điểm của Đức Chúa Trời, đây là một chức vụ vinh diệu của tình yêu thương. Đức Chúa Trời sắp sửa đem bạn ra khỏi với một tình trạng tinh khiết, không tì vít, và thiêng liêng, nhưng Ngài muốn bạn nhận thức rõ bản chất của bạn trước đây mà bạn đã phô trương – bản chất đòi hỏi quyền hạn cá nhân cho chính mình. Giây phút mà bạn sẵn sàng để Đức Chúa Trời thay đổi bản chất bạn, năng lực tái tạo của Ngài sẽ bắt đầu làm việc trong bạn. Và giây phút mà bạn nhận thức được mục đích của Đức Chúa Trời là đưa bạn vào trong tình tương giao tốt đẹp với Ngài và sau đó đối với người khác nữa, thì Ngài sẽ vượt hết giới hạn của vũ trụ để đến với bạn và giúp đỡ bạn lựa chọn con đường đúng và tốt đẹp. Hãy quyết định làm ngay bây giờ đi, bằng cách nói, “Vâng, thưa Chúa, con sẽ viết bức thư đó,” hoặc, “Con sẽ làm hoà với người đó ngay bây giờ.”

Những bài giảng dạy này của Chúa Giê-su Christ có ý nghĩa cho ý chí bạn và lương tâm bạn, không phải cho đầu óc bạn. Nếu bạn tranh luận về những lời nầy của Bài Giảng trên Núi bằng đầu óc bạn, bạn sẽ làm giãm đi lời kêu gọi đối với tấm lòng bạn.

Nếu bạn thấy mình nẩy ra câu hỏi, “Tôi nghĩ không biết tại sao tôi không lớn lên về phương diện thuộc linh với Đức Chúa Trời?” – nếu vậy, bạn hãy hỏi lại chính bạn đã trả xong món nợ của mình theo quan điểm của Đức Chúa Trời chưa? Hãy làm ngay bây giờ điều mà bạn sẽ phải làm một ngày kia. Bất cứ câu hỏi nào về đạo đức hoặc tiếng gọi nào đến với chữ “phải” kèm theo sau đó – có nghĩa có một sự hiểu biết để biết được điều gì chúng ta phải làm.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons