Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 02/07 – Sự Tập Trung Vào Tội Lỗi Cá Nhân

Ngày 02/07 – Sự Tập Trung Vào Tội Lỗi Cá Nhân

“Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy…” (Ê-sai 6:5)

Khi tôi bước vào trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bằng một cảm xúc rất mơ hồ tôi không nhận thức được tôi là một tội nhân, nhưng thình lình tôi nhận ra được điều đó và sự chú tâm của tôi trở nên tập trung hướng vào tội lỗi của tôi ở một vài lĩnh vực đặc biệt của đời sống tôi. Sẽ rất dễ dàng cho một người nói lên, “Ồ vâng, tôi biết tôi là một tội nhân.” Nhưng khi người đó thực sự bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời người đó không thể nào thoát khỏi được với một lời phát biểu tổng quát và không rõ rệt như vậy. Lòng xác tín của chúng ta tức là chúng ta phải thực sự tập trung hướng vào chính tội lỗi mình, và giống như tiên tri Ê-sai, chúng ta cũng sẽ nhận biết được con người riêng của mình là thể nào. Đây luôn luôn là dấu hiệu của một người đang được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không bao giờ để cho có bất cứ một cảm giác mơ hồ nào về tội lỗi, nhưng phải tập trung hướng vào các tội lỗi của chúng ta đối với một vài lĩnh vực đặc biệt và riêng tư của đời sống cá nhân chúng ta. Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự lên án tội lỗi chúng ta qua các sự việc mà chính Thánh Linh Ngài đã hướng dẫn chúng ta chú tâm đến. Nếu chúng ta đầu phục, và chịu khuất phục dưới sự kết án của Ngài về tội lỗi của chúng ta, thì Ngài sẽ đưa chúng ta xuống tận nơi mà ở đó Ngài có thể tiết lộ cho chúng ta thấy nguồn gốc bao la của bản chất tội lỗi. Đây luôn luôn là đường lối Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta khi chúng ta bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của Ngài.

Kinh nghiệm về sự chú tâm của chúng ta trong sự được hướng dẫn để tập trung vào các tội lỗi cá nhân – là một kinh nghiệm có thật trong đời sống của mỗi người, từ những người thánh quý trọng nhất đến những tội nhân thảm hại nhất. Khi một người vừa bắt đầu leo lên bậc thang của kinh nghiệm nầy, người đó có thể nói, “Tôi không biết tôi đã sai lầm ở điểm nào,” nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho người đó thấy sự việc đó cách cụ thể và rõ rệt. Kết quả của sự hiện thấy của Ê-sai đối với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đó là ông nhận được sự hướng dẫn để chú tâm vào sự kiện ông là “một người có môi dơ dáy.” “[Ngài] để trên miệng ta, mà nói rằng: ‘Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi’” (6:7). Ngọn lửa thanh lọc phải được áp dụng tại nơi mà tội lỗi được tập trung lại.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons