Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 03/07 – Một Trong Các Khuyến Cáo “Chớ Nên” Vô Cùng Quan Trọng Của Đức Chúa Trời

Ngày 03/07 – Một Trong Các Khuyến Cáo “Chớ Nên” Vô Cùng Quan Trọng Của Đức Chúa Trời

“Hãy dẹp sự giận dữ – vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi thiên 37:8)

Nóng giận có nghĩa giống như chúng ta để cho mình bị “trật khớp xương” về phương diện tinh thần hoặc về thuộc linh. Nói lên câu “Chớ nên nóng giận,” là một việc, nhưng là một việc khác hẳn khi bạn nhận thấy chính bạn có được một bản tính như vậy, có nghĩa ngay cả bạn không thể trở nên nóng giận. Thật rất dễ dàng khi chúng ta nói lên, “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” (37:7) cho đến khi cái thế giới nhỏ của chúng ta bị đảo lộn và chúng ta bị đẩy vào một cuộc sống hổn độn và đau khổ giống như bao nhiêu người khác. Có thể nào “yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va” đang lúc như vậy không? Nếu lời khuyến cáo “Chớ nên” nầy không có hiệu quả tại đây, thì cũng sẽ không có hiệu quả ở bất cứ nơi nào khác. Lời khuyến cáo “Chớ nên” nầy bắt buộc phải có hiệu lực đối với những ngày khó khăn và vô định của chúng ta, cũng như những ngày vui mừng bình an, hoặc nó sẽ không bao giờ có hiệu lực gì cả. Và nếu nó không có hiệu lực đối với trường hợp đặc biệt của bạn, nó cũng sẽ không có hiệu lực cho bất cứ ai cả. Sự yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va không tùy thuộc các hoàn cảnh bên ngoài của bạn, nhưng tùy thuộc tình tương giao của bạn với chính Đức Chúa Trời.

Kết quả của sự nóng giận luôn luôn là tội lỗi. Chúng ta thường nghĩ rằng sự bức rức và nóng nảy một chút đó là dấu hiệu đơn giản cho thấy chúng ta thật có sự khôn ngoan, tuy nhiên thực ra đó lại là dấu hiệu rõ rệt càng hơn về sự xấu xa biết bao của chúng ta. Sự nóng giận gây ra sự cương quyết làm theo đường lối riêng của mình. Cưú Chúa chúng ta không bao giờ lo âu hay nóng nảy, bởi vì mục đích của Ngài không phải để thành tựu chương trình riêng của Ngài nhưng để làm trọn vẹn chương trình của Đức Chúa Trời. Nóng giận là một tính xấu đối với một đứa con của Đức Chúa Trời.

Hiện bạn có đang dựng đứng lên cái tinh thần điên rồ đó của bạn với ý kiến rằng các hoàn cảnh của bạn thực sự quá sức cho Đức Chúa Trời có thể đối phó? Hãy dẹp qua một bên các ý kiến và các suy đoán của bạn và cứ “ở dưới bóng của Đấng Toàn năng” (Thi thiên 91:1). Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn nhất tâm sẽ không lo âu nóng nảy về bất cứ điều gì mà hiện tại bạn đang có lòng quan tâm đến. Sự nóng nảy và lo âu của chúng ta tất cả đều gây nên bởi các chương trình chúng ta toan tính mà không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons