Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 04/07 – Đừng Hoạch Định Công Việc Mà Không Có Đức Chúa Trời

Ngày 04/07 – Đừng Hoạch Định Công Việc Mà Không Có Đức Chúa Trời

“Hãy phó thác đường lối mình cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi thiên 37:5)

Đừng hoạch định công việc mà không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dường như có một đường lối rất thú vị để làm hỏng các chương trình chúng ta đang toan tính, khi chúng ta không mời Ngài dự vào nội cuộc. Chúng ta đưa bản thân mình vào các hoàn cảnh không phải do Đức Chúa Trời lựa chọn, và thình lình chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang hoạch định các chương trình của mình mà không có mặt Ngài – và ngay cả chúng ta không xem Ngài là yếu tố sống và cần thiết đối với các kế hoạch của đời sống chúng ta. Tuy nhiên điều duy nhất để giữ chúng ta khỏi lo âu, hay ngay cả cơ hội dẫn đến sự lo âu, đó là đưa Đức Chúa Trời vào làm yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi chương trình hoạch định của chúng ta.

Trong các vấn đề thuộc linh chúng ta rất quen thuộc với việc đặt Đức Chúa Trời làm ưu tiên, nhưng chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng không thích đáng và không cần thiết đặt Ngài ưu tiên trong các vấn đề thực tế của đời sống hằng ngày. Nếu chúng ta có ý nghĩ phải khoác cho mình một “gương mặt thiêng liêng” trước khi chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không bao giờ đến gần được với Ngài. Chúng ta phải đến với Ngài bằng chính con người thật của chúng ta.

Đừng hoạch định công việc với sự lo âu trong tâm trí về các sự việc xấu. Đức Chúa Trời có thực sự muốn chúng ta hoạch định chương trình mình mà không lưu tâm đến các ảnh hưởng xấu đang vây lấy chung quanh chúng ta không? “Tình yêu thương… chẳng nghi ngờ sự dữ” (1 Cô-rinh-tô 13:4-5). Tình yêu thương không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì về sự hiện hữu của ma quỉ, nhưng chúng ta không để điều đó trở nên một yếu tố trong các chương trình hoạch định của chúng ta. Khi chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta thật đã đem ma quỉ vào với chúng ta, và toan tính mọi sự trong tinh thần nầy, và chúng ta cố gắng lý luận về mọi công việc của chúng ta theo quan điểm của ma quỉ.

Đừng hoạch định công việc với ý định dành cho ngày mưa. Bạn không thể tích trữ mọi thứ cho những ngày mưa nếu bạn thực sự tin cậy nơi Đấng Christ. Chúa Giê-su dạy, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối…” (Giăng 14:1). Đức Chúa Trời sẽ không gìn giữ bạn tránh khỏi sự bối rối. Nhưng đây chính là một mạng lệnh – “Chớ nên….” Để thực hiện cho được việc nầy, bạn phải lập tức nhặt bạn lên, ngay cả nếu bạn ngã một trăm lẻ một lần trong một ngày, cho đến khi bạn có được thói quen đặt Đức Chúa Trời ưu tiên trong tâm trí bạn và hoạch định mọi công việc của bạn với Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons