Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 05/07 – Khải Tượng Trở Nên Thực Tế

Ngày 05/07 – Khải Tượng Trở Nên Thực Tế

“Cát nóng sẽ biến ra hồ…” (Ê-sai 35:7)

Chúng ta luôn luôn có khải tượng về một sự việc nào đó trước khi khải tượng đó thực sự đến với chúng ta. Khi chúng ta nhận thức được khải tượng nầy là có thật, nhưng chưa hiện thực trong chúng ta, thì Sa-tan đến với chúng ta mang theo các cám dỗ của nó, và chúng ta ngã theo nó, ngay cả chúng ta nói lên rằng không có lý do gì cần phải cố gắng tiếp tục công việc đó. Thay vì khải tượng đó sẽ trở nên sự thật đối với chúng ta, chúng ta bước vào thung lũng của xấu hổ và sỉ nhục.

Đời sống không phải là mảnh khoáng thạch vô dụng,
Nhưng là sắt đào lên dưới vũ trụ đen tối,
Và móp méo bởi những chấn động số mệnh
Để uốn nắn và xử dụng (**).

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khải tượng, và kế đó Ngài đưa chúng ta xuống dưới thung lũng để uốn nắn chúng ta thành hình của khải tượng đó. Chính trong thung lũng nầy mà nhiều người trong chúng ta bị choáng váng và bỏ cuộc. Mỗi một khải tượng của Đức Chúa Trời ban cho sẽ trở nên sự thật nếu chúng ta chỉ cứ giữ lòng kiên nhẫn. Hãy cứ nghĩ đến số thời gian rảnh rang và tự do mà Đức Chúa Trời có! Ngài không bao giờ vội vã. Tuy nhiên chúng ta lúc nào cũng gấp rút và qúynh quáng. Trong khi ánh sáng rực rỡ của khải tượng đang còn đó, chúng ta bước vội ra và làm các công việc, nhưng khải tượng đó chưa thực sự rõ rệt trong chúng ta. Đức Chúa Trời phải đưa chúng ta xuống thung lũng của lửa và nước lũ để uốn nắn chúng ta cho thành hình, cho đến khi chúng ta đạt đến điểm mà Ngài có thể tin cậy đối với thực tế của khải tượng đó. Ngay từ khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khải tượng, Ngài cũng đã và đang làm việc. Ngài uốn nắn chúng ta để thành hình theo mục tiêu của Ngài muốn đối với chúng ta, tuy nhiên một lần nữa và một lần nữa chúng ta cố trốn thoát khỏi bàn tay của Nhà Điêu khắc với sự cố gắng tự bóp méo chúng ta thành hình theo mục tiêu riêng của chúng ta.

Khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải là các lâu đài trên bầu trời xa không thể với đến được, nhưng là khải tượng của sự việc mà Đức Chúa Trời muốn cho bạn ngay trên mặt đất nầy. Hãy để cho Người Thợ Gốm đặt bạn vào bánh xe của Ngài và xoay bạn theo như Ngài muốn. Kế đó, điều xảy ra sẽ chắc chắn như Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và bạn là bạn, bạn sẽ trở nên giống nhau y như khải tượng đã nhận được. Nhưng đừng chán nản trong tiến trình của công việc nầy. Nếu có bao giờ mà bạn có một khải tượng từ Đức Chúa Trời, có thể bạn chỉ cố gắng để thoả mãn theo một trình độ thấp thôi, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép bạn điều đó.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons